Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Digital Inclusion Network

Alternativ tittel: Nettverk for digital inkludering

Tildelt: kr 0,13 mill.

Internett gir tilgang til et bredt spekter av informasjon, det legger til rette for samtaler, nettverksmuligheter med likesinnede brukere og koordinering av interessegrupper. Internett gir forventninger om en mer levende, mangfoldig og konkurransedyktig offentlighet, flatere hierarkiske beslutningsprosesser og større deltakelse fra innbyggerne i avgjørelser fattet av offentlige myndigheter. Samtidig er det imidlertid slik at jo flere som bruker internett til å kommunisere, søke informasjon, bidra med og dele innhold, jo tydeligere blir det at den sosiale og strategiske kompetansen som er nødvendig for å kunne dra full nytte av de mulighetene for deltakelse internett gir, er ulikt fordelt mellom de sosialt mindre ressurssterke på den ene siden og 'elitebrukerne' på den andre siden. Ulik internettbruk, ulike digitale ferdigheter, online og også offline deltakelse spiller en betydelig rolle i dette skillet. Med 'Nettverk for digital inkludering' ønsker vi å søke etter praktiske tiltak for å bygge en mer inkluderende online sfære; ved å knytte forskerfellesskap i Norge og USA nærmere sammen. Vi vil søke svar på spørsmål som på hvilke måter internett kan bidra til å avhjelpe ekskludering - ved bedre tilgang til informasjon, læring og støtte, samt bedre former for deltakelse. Med nettverket ønsker vi å skape muligheter for å lære av den store mengden erfaringer i USA, spesielt med tanke på ulike online diaspora og sosial marginalisering. Vi ønsker å utføre komparativ forskning med en skandinavisk tilnærming til å lage retningslinjer, bygge policy og fremme inkludering. I løpet av to år ønsker vi å få fram samarbeid på kort sikt, knytte forbindelser mellom akademikere med liknende eller overlappende temainteresser, forske på tilnærminger i USA og Skandinavia, søke etter samarbeidsmuligheter på middels lang sikt og invitere publikum med på en serie debatter om å bygge et mer inkluderende internett.

With the Digital Inclusion research network, we are interested to explore, in collaboration with the researchers at Harvard University's Berkman Center for Internet and Society, the effect social media may have on the welfare of people in society. Long-term knowledge development in the project will focus on the digital community and inclusion of citizens, and the strategies employed in terms of media use, identity management and skill development to best enable economic, cultural and social inclusion via digital means. Working together with the research community in the United States, we want to disseminate theoretical as well as methodological and empirical knowledge between Norway and the United States. Our goal here is to help finding ways to empower citizens to benefit from participation in digital media, and to improve exchange between Norwegian and American Internet scholars.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon