Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

ISSC 2014-2018 (IRDR) Integrated Research on Disaster Risk Programme

Tildelt: kr 0,62 mill.

Det søkes om midler til dekning av møteutgifter (2 møter) for Gudmund Hernes deltakelse som International Social Science Council's (ISSC) representant i styret for forskningsprogrammet Integrated Research on Desaster Risk (IRDR). Videre søkes det om midl er til dekning av 2 møter for Gudmund Hernes medlemskap i ISSC Executive Committee. Møtene finner sted i 2014 og utgiftene skal dekke lønn til møteforberedelse, reiser og diettgodtgjørelse.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid