Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Forsknings- og utviklingsprosjekt for autonomt system for brønnkontroll, som skal forlenge levetiden på et eksisterende oljefelt.

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid med identifiserte bedrifter og universiteter for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekt for autonomt system for brønnkontroll. Systemet skal forlenge levetiden og øke utvinningsgraden på eksisterende ol jefelt. LTE skal installeres subsea for å betjene en eller flere oljebrønner, og vil ha følgende hovedfunksjoner/-fordeler: 1) forhindre svekkelse i eksisterende infrastruktur som er utsatt for lekkasjer og blokkeringer 2) funksjon som primærkontroll av oljebrønn, dvs kontroll av ventiler og instrumentering 3) tilførsel av metanol og kjemiske væsker til (XT) juletreet 4) facilitere kostnadseffektiv brønnstimulering 5) tilgang til ny teknologi for instrumentering Det er innvilget patent på systemet. Utviklingsprosjektet planlegges gjennomført i samarbeid med SMBer og universiteter. Det vises for øvrig til vedlagte prosjektbeskrivelse. Prosjektet planlegges utført i løpet av 30 måneder og innenfor en kostnadsramme på 1 500 000 Euro. Målet er at pros jektet skal gi grunnlag for avtale med oljeselskap om pilotleveranse.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020