Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ARISE2: fordypet og fokusert designstudie basert på resultater fra "Atmospheric dynamics Research Infrastructure in Europe" (ARISE), FP7

Tildelt: kr 77 934

Norske aktører vil spille en viktig rolle i ARISE2 ettersom våre måleinstrumenter gjør det mulig å studere atmosfæredynamikk i nordområdene. NORSAR har nylig etablert en infralydstasjon, IS37, ved Bardufoss som sammen med klustret av atmosfæremåleinstru menter ved Andøya Space center (tidligere ALOMAR) vil bidra som én av tre referansestasjoner i prosjektet. En betydende del av ARISE var dedikert til å definere avanserte dataprodukter med synergieffekter at flere typer instrumenter ble brukt til å måle tilstanden hos forskjellige og overlappende deler av atmosfæren. Innen det første ARISE-prosjektet ble det gjort en atmosfæreobservasjonskampanje ved Observatoire Haute-Provence (OHP), Frankrike, med mange forskjellige typer instrumenter. Denne var svær t vellykket. Data fra målekampanjen vil gjøres fritt tilgjengelig. Innen ARISE2 vil OPH være en referensestasjon. I tillegg planlegges det lignende referansestasjoner i strategiske geografiske områder: i polarområdet (Andøya / Bardufoss, Norge), ved ekv ator og ved den sørlige vendekretsen. NORSARs nye infralydarray IS37 ved Bardufoss vil inngå i instrumentklusteret til den nordlige referensestasjonen sammen med flere av de eksisterende instrumentene på Andøya. ARISE2 blir orientert mer mot infrastruktu r-implementering og service. Vi vil fokusere på vitenskapelig kvalitet hos de avanserte dataproduktene med hensikt de skal brukes innen forskjellige felt: for eksempel atmosfæredynamikk, klimautvikling, værvarsling, observasjon av ekstreme hendelser i atm osfæren og operasjonell monitorering. Den nye studien vil til stor del dreie seg om integrasjon av eksisterende infrastruktur og optimering av instrumentnettverk. I tillegg vil studiene strekke seg til høyere alitituder, opp helt til ionosfæren.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020