Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Heads SME Instrument Phase 1

Tildelt: kr 27 999

Prosjektsammendrag: Selskapet utvikler en medisinsk teknologi, basert på VOG (video-oculografisk) teknologi, tiltenkt et medisinsk marked, hvor teknologien anses å kunne automatisere de analyser og undersøkelser som i dag utføres manuelt av leger/øyelege r og optikere. Teknologien vil kunne gi en pålitelig og reproduserbar måling og analyse, som videre vil gi pasienter en sikrere diagnose og behandling. Potensialet for videreutvikling av teknologien er stort, og derigjennom vil også ny klinisk forskning o g utvikling kunne pågå i mange år fremover. Markedet for VOG teknologi innenfor mange medisinske felt er globalt, og man anser teknologien og dens anvendelsesområder for å være på et tidlig stadium. Selskapet besitter nå et produkt som er såkalt «lav-kost nads produkt», spesiallaget til medisinske applikasjoner, og med integrert og synkronisert head tracking teknologi sammen med eye tracker teknologien.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020