Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Web-basert applikasjon og utstyrssystem for energi- og miljøoppfølging

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektnummer:

241536

Prosjektperiode:

2014 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid med identifiserte bedrifter og universiteter for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekt for EMO. EMO er et web-basert applikasjon med tilhørende elektronikk som skal tilrettelegge og fasilitere en br ukervennlig relasjon mellom individer/husstander og energi-/miljøbesparende teknologi. Hovedproduktet, og selve ryggraden av EMO, vil være et energi- og miljøoppfølgingssystem tilgjengelig via internett. Her kan brukere registrere si ne strømanlegg, energikilder, karakteristika ved deres bolig, energiforbruksvaner og andre forhold som er relevant for deres energiforbruk. Ut i fra disse opplysningene vil EMO foreslå endringer/utbedringer for å redusere det totale energif orbruket, men også tilby et gratis energioppfølgingssystem hvor brukeren registrerer målerstanden etter ønsket frekvens og registrerer eventuelle endringer i brukerens energiprofil. EMO vil være rettet mot det internasjonale markedet, med basi s i norsk bransjeerfaring og -kompetanse. Utviklingsprosjektet planlegges gjennomført i samarbeid med SMBer og universiteter. Det vises for øvrig til vedlagte prosjektbeskrivelse. Prosjektet planlegges utført i løpet av 24 måneder og innenfor en kostnad sramme på 450 000 Euro. Målet er at prosjektet skal gi grunnlag for kommersiell drift i minst to land innen 6 måneder etter gjennomført prosjekt.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020