Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Ny generasjon Subsea Choke Ventil - pilot installasjon

Tildelt: kr 99 999

Prosjektets hovedmål er en pilotinstallasjon av en ny generasjon subsea choke ventil for olje og gass markedet. Ventilen benyttes for å regulere mengden av olje/gasss som produsereres, og er operatørens viktigtste verktøy for å optimalisere produksjonsrat en. Pilotinstallasjonen vil sansynligvis foregå som en overvannsinstallasjon av logistikk/praktiske årsaker. Et detaljert pilotprogram vil bli utarbeidet, for å kunne dekke et såvidt omfattende operasjonsområde for ventilen som mulig. Ventilen gjennomgår et omfattende test og kvalifikasjonsprogram, og denne pilotinstallasjonen er viktig for å kunne nå et endelig kvalifisert produkt, på høyeste TRL ninvå(TRL: Technology Readiness Level,- en skala som brukes av oljeskaper for å klassifisere et produkts mod enhetsnivå). Den viktigste utfordringen i etableringsfasen av prosjektet er å få idetifisert den/de optimale lokasjonene/kandidatene for en pilot. Dette vil gjøres i samarbeid med oljeselskapene, både eksisterende sambarbeidspartnere og nye som vil komme inn i pilotfasen. Hovedaktiviteter i pilotinstallasjon, vil inbefatte bygging av ventilen(e), produksjonstesting, installasjon offshore/onshore og endelig gjennomføring av pilotprogram sammen med oljeselskap.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk