Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Sikker mobilplattform. Forarbeid og utarbeidelse av fase 1-søknad til EU-programmet SME-instrument/H2020.

Tildelt: kr 39 999

Prosjektnummer:

241753

Prosjektperiode:

2014 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Målet med EU-prosjektet er å gjennomføre en gjennomførbarhetsstudie og pilottesting. Dette vil inkludere aktiviteter for å utforske bruksområder, markeder, konkurrenter, kundebehov, målgrupper, forretningsmodeller og mulige partnere, samt nødvendige aktiv iteter ifbm pilottesting. Tilsammen vil dette gi oss mange av svarene vi trenge for å komme nærmere en markedsintroduksjon. For oss vil det være svært verdifullt å bli godkjent av et EU-program for å bygge vårt nettverk og omdømme, i tillegg til at kapit al er nødvendig for å gjøre dette til en ferdig løsning for et globalt marked.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020