Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søkeprogram for enklere gjenfinning og fremhenting av filer på en datamaskin uavhenging av hvor de er lagret.

Tildelt: kr 27 999

Prosjektnummer:

241945

Prosjektperiode:

2014 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Produktbeskrivelse Konjekt er et sky-basert søkeprogram for datamaskiner som skal effektivisere og gjøre det enklere for brukere å finne filene de trenger på sin datamaskin. Konjekt er en moderne måte for brukere å finne innhold på deres datamaskin. Grunn tanken er å gjøre fremhenting av filer mer logisk. Konjekt gir brukeren øyeblikkelig tilgang til filer uten å kreve at bruker husker filnavn, en gitt kontekst eller deres lokalisering. Programmet vil med tiden eliminere nødvendigheten av mappestruktur for de fleste brukere. Det unike med Konjekt er en anbefalingsfunksjon som foreslår relevante filer ut i fra flere faktorer som geografisk lokalisering og tidspunkt. Bruker kan også søke opp filer ved å skrive inn et stedsnavn der en fil har vært brukt. Det er ingen tjenester som tilbyr dette i dag. Utvalgt anonym metadata blir aggregert på vår server, som gjør at søkealgoritmen blir smartere jo flere personer som bruker tjenesten. Konjekt skiller seg fra andre søkemotorer ved at den ikke bare skanner direkt e fra søkeordet som andre søkemotorer gjør (med dette mener en tittel eller innhold fra søket), men i tillegg skanner alle filer som har indirekte linker og assosierte mønster mellom de forskjellige filene. Konjekt linker relaterte filer som ved andre søk emotorer ikke ville ha hatt relevans, noe som gjør et bredere søk enn andre tilbydere. Etablering av et marked for produktet er en vesentlig del av prosjektet i de neste 12-18 månedene. Det er avgjørende å skape en høy brukermasse etter det er etablert en product/market fit. Det skal utformes en growth hacking strategi i perioden. Sosiale media vil være et viktig verktøy i denne prosessen. Ellers vil tradisjonell markedsføring være viktig: Fagtidsskrifter og andre nettsider med relevant informasjon, delta gelse på seminar og messer. Rekruttering av betabrukere og deres tilbakemeldinger vil skape en markedseffekt når endelig produkt lanseres.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020