Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart113

Tildelt: kr 27 999

Endelig software utvikling: debugging beta versjon, testing og kvalitetssikring Utvikle tilleggsfunksjoner some pre-definerte meldinger, eller ikoner som indikerer hva slags type hendelse innringeren rapporterer og dessuten en chat-funksjon I løpet av Fa se 1 er det primære målet å få frem en fult operativ løsning, installert ved en AMK sentral for "proof of concept" og for demonstrasjonsformål. En undersøkelse av alle AMK sentraler i Skandinavia, for å kartlegge om politiske eller juridiske forhold vil hindre dem fra å installere Smart113. Kartlegging av de forskjellige AMKers tekniske løsninger vil også gjennomføres og danne grunnlag for en vurdering av hvilke tekniske tilpasninger som må gjøres i hvert enkelt tilfelle. Utvikle en markedsstrategi: Hv ordan få løsningen ut i de forskjellige markeder, via hvilke partnere, potensielle kunder, B2B og B2C, Vurdering av prisstrategi: Hvilke prisstrukturer er aktuelle for forskjellige kundegrupper. Disse vil bli tested i Norge før man går ut i andre marke der. Endelig "feasibility" Rapport og forretningsplan

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020