Tilbake til søkeresultatene

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

29 September 2014, Brussels. LEIT ICT 19 Delta på "Information Day on Technologies for Creative Industries, Social Media and Convergence"

Tildelt: kr 38 999

Titles-On: En løsning som gir brukerne sømløse valg og betalingsordninger av flerspråklige undertekster for film, video-on-demand og web-TV med store internasjonale markedsmuligheter innenfor underholdning og utdannelse. Titles-On er en sky-basert databa se for undertekster som gir brukerne tilbud om å kjøpe/bruke undertekster i sitt valgte språk når de kjøper eller leier film og video online eller gjennom interaktiv TV. Titles-On's funksjoner er utviklet og kan demonstreres. Systemet er beskyttet gjenn om Patent Pending i USA, internasjonal patent er søkt. Ved å tilby oversettelse i form av valgfrie undertekster oppnås følgende: 1. Merverdi for brukerne, bedre språkforståelse og læring. 2.Bedre inntekter i verdikjeden, åpning av store nye markeder pga attraktive språktilbud. 3. Bedre økonomi gir høyere kvalitet på undertekstene. 4. Mindre språkbarrierer og redusert sosial isolasjon for fremmedspråklige grupper. 5. Reduksjon av et betydelig internasjonalt piratmarked for undertekster av dårlig kvalitet . 6. Forenklet distribusjon av film over språkgrense. Utfordringene er: Teknisk ferdigstillelse, uttesting på flere plattformer, utvikling av ferdig markedsførbart produkt, internasjonal markedsføring i primærmarkedene i Europa, USA og Asia, og til spesi almarkeder for opplæring/utdannelse. Videre er det en stor oppgave å fylle databasen med tekstfiler (oversettelser) gjennom lokalisering, formatering og ID-merking av eksisterende filer, hvilket krever samarbeid med flere av de 650 europeiske tekstebyråe ne. Vi er først på markedet med en nyskapende og unik løsning som gir en fordelaktig driftsløsning, inntektsstrøm og avkastning for alle deler av verdikjeden. Store eksisterende aktører i deler av verdikjeden kan søke å blokkere oss i deres spesielle seg menter. Vi har derfor etablert kontakter med betydelige internasjonale aktører i bransjen som støtter vår løsning, men vi har behov for europeisk støtte og finansiering for å lykkes i EU.

Budsjettformål:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet