Tilbake til søkeresultatene

HAVKYST-Havet og kysten

Guest researcher grant; Ocean circulation, oil spill modelling and contingency planning

Alternativ tittel: Gjesteforskerstipend;

Tildelt: kr 95 999

Numeriske modeller benyttes til å simulere oppførselen av olje i sjøvann. De er i stand til å simulere en rekke prosesser, inkludert drift, oppdrift, spredning og fysisk-kjemiske forandringer (forvitring) som inntreffer når oljen er i kontakt med sjøvann. De er også i stand til å simulere biologiske prosesser, slik som bakteriell nedbrytning. Alle disse prosessene må være studert, kalibrert og validert i laboratorie- og/eller felt-forsøk før de kan brukes som faktorer i programvare som gjennomfører de numeriske simuleringer av oljesøl. Laboratoriefasiliteter hvor fysisk-kjemiske prosesser som oljeforvitring utføres, samt laboratoriene der nedbrytningsstudier er utført, er tilgjengelig i SINTEF-Norge, men ikke i Brasil. Det samme gjelder for modellen OSCAR (Oil Spill Contingency og Response), som er utviklet og som jevnlig blir videreutviklet av SINTEF, men ikke i Brasil. I Brasil er det ingen forskningsgrupper dedikert spesielt til studier av effektene av oljeforvitring og biologisk nedbrytning i tropiske farvann. Det er viktig at en brasiliansk forsker er opplært i Norge for å bringe denne kunnskapen til Brasil. Dette betyr at denne brasilianske forskeren vil delta i aktivitetene til flere grupper i SINTEF-Norge, herunder grupper dedikert til nedbrytningsstudier, oljeforvitringsstudier og programvareutvikling. Denne kunnskapen vil bli brukt i Brasil for å bidra til robuste oljeutslipp-simuleringer for beredskapsplanlegging gjort av National Environmental Agency (IBAMA) og den brasilianske marinen, som er ansvarlig for beredskap i brasilianske farvann.

This guest researcher grant project aims at exchanging and integrating knowledge in the areas of ocean circulation, oil spill modelling and contingency planning between Norway and Brasil. SINTEF Materials and Chemistry will contribute with knowledge about laboratory methods, model development and industrial application, SINTEF Fisheries and aquaculture will contribute with knowledge about data assimilation and real-time hydrodynamic modelling, and the guest researcher will contribute with knowledge about ocean circulation modelling and oil spill contingency needs in Brazil.

Budsjettformål:

HAVKYST-Havet og kysten