Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Transcriptome sequencing of Atlantic salmon pituitary to identify novel genes involved in pubertal activation.

Alternativ tittel: Transkriptomsekvensering av hypofysen til Atlantisk laks for å identifisere gener involvert i aktivering av pubertet.

Tildelt: kr 2,1 mill.

En av hovedutfordringene for akvakulturnæringen er tidlig kjønnsmodning. Fisk som modnes for tidlig bruker mye energi på å utvikle kjønnsceller i stedet for å vokse i størrelse, og samtidig blir filetkvaliteten dårligere. For å løse disse utfordringene er det nødvendig med økt kunnskap om de bakenforliggende mekanismene som styrer kjønnsmodningen hos fisk. I dette prosjektet har transkriptomet (det totale genutrykket) i hypofysen til to ulike fiskearter; laks (Salmo salar) og medaka (Oryzias latipes), blitt sammenlignet. Vi har valgt å fokusere på hannfisk ved ulike utviklingsstadier, fra umoden fisk (før kjønnsmodning starter) til pubertal fisk. Studiet har identifisert gener som antas å spille en viktig rolle i reguleringen av tidlig kjønnsmodning i begge arter. Disse genene er gode kandidater for videre funksjonelle studier for å avdekke gener som spiller en nøkkelrolle i igangsettelsen og reguleringen av pubertet hos fisk.

Dette prosjektet er en komparativ studie av hypofysen i ulike utviklingsstadier av hannfisk til de to artene laks (Salmo salar) og medaka (Oryzias latipes). Gener som er spiller en viktig rolle i reguleringen av tidlig kjønnsmodning hos fisk er identifisert og kan benyttes i videre funksjonelle studier for å løse viktige utfordringer som akvakulturnæringen står ovenfor knyttet til for tidlig kjønnsmodning.

To prevent the recurring problem of early puberty in the salmon industry, understanding the underlying molecular mechanisms is essential. The recently completed salmon genome has enabled a global approach to understand how cells or tissues regulate all prospective proteins (transcripts). In this project I will use a transcriptomics approach (RNA-seq) in combination with functional genomic tools to identify which genes are instrumental in deciding when an individual fish will enter pubertal development. The primary aim of this project is to identify (novel) genes that are important for pubertal activation of the pituitary, using male salmon as model. State-of-the-art genomic, bioinformatic and biotechnological methods will be implemented to elucidate pituitary mechanisms contributing to puberty. The transcriptome of male salmon pituitary will be characterized at the pre-, mid- and post-pubertal stage. Candidate genes identified through bioinformatics analyses will be investigated for functionality both in vivo and in vitro. The proposed project fits very well with my experience, having spent most of my PhD developing tools to investigate differentially expressed genes in eel and medaka pituitary cells using RNA-seq and functional studies of candidate genes. It is also complimentary to ongoing activities in my host groups at the Norwegian University of Life Sciences and Institute of Marine Research, thus complementing and strengthening the results obtained, and thereby enhancing the available tools and knowledge platform for improved salmon farming. The information acquired in this project should be very useful as direct targets for improved breeding and farming protocols in the salmon industry.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning