Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 seal bypass

Alternativ tittel: CO2 seal bypass

Tildelt: kr 9,5 mill.

CO2-lagring anses å være en viktig måte å bøte på de globale klimautfordringene, og den norske delen av Nordsjøen kan bli brukt som et sentrallager for Nord-Europa. COPASS-prosjektet har vært et grunnleggende bidrag til denne aktiviteten i form av forskning på hvordan CO2 endrer egenskapene til reservoarbergarter det lagres i. Prosjektet har fokusert på hvordan CO2 strømmer gjennom sandsteiner med ulik porøsitet, og med ulike sprekkemønstre. For å lære mer om CO2-strømning har prosjektgruppa brukt et område i Utah (USA) som et naturlig laboratorium. Vi kombinerer observasjonene i blotninger med et område hvor naturlig dannet CO2 lekker ut i dag. Denne informasjonen gir kunnskap om CO2 sin strømning og påvirkning av sandsteiner på 1000-2000 m dyp. Arbeidet startet i 2015 i samarbeid med flere norske og amerikanske prosjektpartnere, som tilsammen har bidratt med bred ekspertise på ulike relevante fagfelt som er viktige for å lagre CO2 i undergrunnen. Arbeidet fortsatte gjennom 2016-2018 med innsamling og analyse av data som har gitt flere sett med resultater for alle samarbeidspartnerne i prosjektet. Resultatene har blitt publisert i vitenskapelige tidsskrifter og presentert i nasjonale og internasjonale konferanser. Nå som prosjektet er avsluttet har 11 MSc-studenter og en PhD student gjort sine prosjektoppgaver på datasettet fra Utah, og en ny generasjon av geologer med CO2 som fagfelt har blitt utdannet. Det tverrfaglige aspektet av prosjektet har vært avgjørende gjennom hele perioden, da lagring av CO2 krever dyp innsikt i mange geologiske spesialdisipliner. Et nytt prosjekt er nå i sin tidligste fase, som skal undersøke nærmere hvordan et stort sprekkesystem i Utah påvirker strømning av CO2 i undergrunnen.

-

Technology related to geological sequestration of CO2 is steadily maturing towards a stage where it may provide a significant means for mitigating global emissions - this in spite of public skepticism and a shortage of incentives to develop CO2 storage into a profitable venture. We will explore subsurface storage formation dynamics by addressing CO2 plumbing systems of reservoirs and caprocks, as a fundamental knowledge need in the work targeting large-scale CO2 storage in the North Sea. The proposed project integrates observations from actively leaking and former, exhumed reservoir-seal systems employing field, laboratory and reservoir modelling studies. The aim is to implement observed flow and leakage patterns combined with observed diagenetic status and rock strength assessments in 3D simulation models. The outcome will be valuable for CO2 storage site assessment by aiding containment planning, leakage prevention and mitigation.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering