Tilbake til søkeresultatene

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

IMAGE GUIDED NEUROSURGERY

Tildelt: kr 13 133

Både SINTEF Medisinsk Teknologi og TIMC-IMAG har ekspertise innenfor bildeveiledet kirurgi og spesielt innen nevrokirurgi. SINTEF har utviklet en forskningsplatform for navigasjon og intraoperativ ultralydavbildning under hjerneoperasjoner. Dette systemet inkluderer navigasjon ved hjelp av MR bilder tatt før operasjonen og også mulighet for å ta nye ultralydbilder under operasjonen. Nye bilder er avgjørende for å få oppdatert informasjon om forløpet i operasjonen, reseksjon og hjernens forflytning og defo rmasjon. TIMC-IMAG har utviklet metoder for å modellere hjernens deformasjon under en operasjon. Slike modeller vil kunne bidra til å korrigere pre-operative MR bilder og tilpasse dem til ny informasjon fra ultralydbildene slik at det blir bedre samsvar m ellom MR og UL bilder, og at navigasjonsnøyaktigheten bedres. De to forskningsgruppene har komplementær spisskompetanse innenfor det samme fagfeltet og dette prosjektet vil bidra til å øke nytteverdien av forskningsplatformen, og øke kunnskapen om bildean alyse og nevronavigasjon i begge gruppene.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike