Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Basic immunology studies and development of tools to monitor immune responses in cleaner fish

Alternativ tittel: Grunnleggende immunologistudier og utvikling av verktøy for å måle immunresponser hos rensefisk

Tildelt: kr 4,0 mill.

Fjerning av lakselus ved hjelp av rensefisk har fått økende oppmerksomhet de siste årene, og oppdrett av berggylt og rognkjeks til dette formålet begynner å få større omfang. Nye arter i oppdrett medfører nye behov for vaksiner, og i denne forbindelse etterspørres nye redskaper for å måle immunresponser hos leppefisk og rognkjeks, og mer kunnskap om immunsystemet hos disse artene. I den første fasen av prosjektet ble IgM fra rensefisk renset og karakterisert, og det ble produsert spesifikke antisera i kanin. En interessant observasjon som ble gjort var at IgM hos rensefiskene bindes sterkt til protein A, noe som innebærer at en rekke tilgjengelige reagenser kan brukes til å studere IgM. Magnetiske kuler dekket med protein A ble brukt til å rense IgM fra slim i tarm og på overflaten av fisken. Sentrale komponenter i det adaptive immunsystemet hos berggylt og rognkjeks ble identifisert og karakterisert ved søk i transkriptomdatabaser (og i genomsekvensen til berggylt). Det ble hovedsakelig fokusert på antistoff-klassene IgM, IgD og IgT, og de viktigste T-cellemarkørene. Analyse av gen-uttrykking i ulike vev viste et uvanlig høyt nivå av IgM i tarmen, og en kraftig immunaktivitet for øvrig, særlig i bakre del av tarmen. I samarbeid med forskere ved UiT og Vaxxinova ble immunresponser etter ulike vaksinestrategier analysert i rognkjeks.

The present project will reveal key immune genes and characteristics of the immune system in wrasse and lumpfish by transcriptome and immunohistochemistry studies. Transcriptome analysis of ballan wrasse will be performed on high throughput sequence data generated by a collaborating research group. Samples collected from vaccination trials on lumpfish will be subjected to transcriptome sequencing in the course of the present project (one dip vaccine and one injection vaccine). This experiment will reveal differences in mucosal and systemic immune responses, components of special importance and possible species-specific characteristics of the immune system in lumpfish. Antisera raised against IgM in wrasse and lumpfish, respectively will be further characterized, and T-cell specific antisera will be developed. B- and T-cell specific antisera will be used, in addition to transcriptome analyses, to study humoral and mucosal immune responses. In collaboration with other researchers we will find out whether there is a lymphoid tissue in the gills of cleaner fish; equivalent to ILT in Atlantic salmon.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning