Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ny bruk av grønnsaker i sunne og bærekraftige kjøttprodukter

Alternativ tittel: Ny bruk av grønnsaker i sunne og bærekraftige kjøttprodukter

Tildelt: kr 5,7 mill.

Den overordnede idéen for «GRØNTiKJØTT» er å utvikle bærekraftige og sunne hverdagsprodukter bestående av kvernet kjøtt med en høy andel grønnsaker. Vi ser nå en trend hvor forbrukere blir mer bevisst på hva de spiser, og at storhusholdninger og kantiner satser på sunnere alternativer med mer grønnsaker og mindre rødt kjøtt. Dette er også i samsvar med de nordiske anbefalingene (NNR). For å imøtekomme disse anbefalingene må kjøttbransjen tenke utover tradisjonelle produkter. Dette prosjektet skal bidra til utvikling av en ny kategori bearbeidede kjøttprodukter som er ernæringsmessig optimale og har helsefortrinn, basert på forskningsmessig kunnskap. Prosjektet skal komme fram til egnede råvarekombinasjoner og prosesseringsteknologi som vil gi bedriftene en kunnskapsbase for utvikling av trygge, smakfulle og sunne blandingsprodukter med norske råvarer av grønnsaker og kjøtt. Forskning skal fremskaffe ny kunnskap om produktenes helserelaterte kvalitet. Prosjekteier Jæder Ådne Espeland AS lanserte i 2016 konseptet +Grønt, og første produkt i markedet, kjøttbolle med 33% grønnsaker. Landbruks-og matminister Jon Georg Dale deltok på lanseringen som ble dekket av presse og TV2 nyheter. I 2017 har ytterligere to +Grønt produkter blitt lansert på markedet, grov pølse med 37 % grønnsaker og kyllingbolle med 33 % grønnsaker. Alle produktene inneholder blomkål utsortert i dypfrysprosessen pga. størrelse. Kjøttprodukter med inntil 50% innblanding av grønnsaker har blitt produsert i pilotskala, noe som viser potensialet for å benytte ulike grønnsaker og utsorterte fraksjoner i kjøttprodukter. Jæder har med dette vært en foregangsbedrift og pionér, og gjennom dette BIONÆR-prosjektet skapt en ny kategori matprodukter i Norge. Under lanseringen av ny Nasjonal handlingsplan for et bedre kosthold (2017-2021) ble prosjektet GRØNTiKJØTT trukket fram som et godt eksempel på matbedrifters bidrag til omstilling og nytenking. Det er også med et avsnitt om GRØNTiKJØTT-prosjektet i denne nye handlingsplanen.

Den overordnede idéen for «GRØNTiKJØTT» er å utvikle bærekraftige og sunne hverdagsprodukter bestående av kvernet kjøtt med en høy andel (opp til 49 %) grønnsaker. Vi ser nå en trend hvor forbrukere blir mer bevisst på hva de spiser, og at storhusholdningen satser på sunnere alternativer med mer grønnsaker og mindre rødt kjøtt. Dette samsvarer med Helsedirektoratets anbefalinger. For å imøtekomme disse kravene må kjøttbransjen tenke utover tradisjonelle produkter. Derfor ønsker vi å utvikle en ny kategori bearbeidede kjøttprodukter som er ernæringsmessig optimale og har helsefortrinn bygget på forskningsbasert kunnskap. Prosjektet skal komme fram til egnede råvarekombinasjoner og prosesseringsteknologi som vil gi de involverte bedriftene en kunnskapsbase for videre utvikling av trygge, smakfulle og sunne blandingsprodukter med norske råvarer. Forskning skal fremskaffe ny kunnskap om produktenes helsefortrinn.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram