Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9080 EHR Pathways - Eurostars

Alternativ tittel: EHR Pathways - Eurostars E9080

Tildelt: kr 3,5 mill.

EHRpathways-prosjektet har utviklet en avansert pasientjournalløsning (engelsk: Electronic Health Record, EHR) for helsearbeidere ved pleie og omsorg til kronisk syke pasienter og eldre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. For helsearbeiderne vil EHRpathways tilby en enklere måte for oppdatering av helseinformasjon, gi bedre kvalitetssikring og høyere fleksibilitet. Løsningen omfatter: 1) et avansert grafisk brukergrensesnitt for helsearbeiderne, utviklet med brukermedvirkning og 2) en modul for arbeidsflytstøtte som tilpasser de ansattes arbeidsplan til pasientenes spesifikke behov og til de spesifikke utfordringene for hvert enkelt sykdomsbilde. Med løsningen er det mulig å vurdere om alle planlagte aktiviteter har blitt utført og om nødvendige endringer i behandlingsplanen er igangsatt. Løsningen vil forenkle helsearbeidernes dokumentasjonsoppgaver. Dette vil gi en arbeids- og ressursbesparelse som frigjør de ansattes tid til mer omsorgsarbeid med en høyere kvalitet istedenfor at tiden brukes på administrative oppgaver. Arbeidsflytsystemet kommer til å forhindre at helsearbeidere bruker tid på unødvendig og gjentatt rapportering av informasjon som EHR-systemet allerede har loggført. Ut fra spesifikasjonen og dokumentene som beskriver brukerflaten (utviklet av de britiske prosjektpartnerne) har prosjektpartnerne implementert både front-end og back-end.. Behandlingslinjene og arbeidsflyt er modellert ved hjelp av Petrinett-modeller som kan kjøres på underliggende Petrinett-motor. Det ligger til rette for implementering av flere behandlingslinjer for kroniske sykdommer tilpasset de enkelte helseforetak og kommuner. Systemet ble utviklet ved hjelp av brukermedvirkning i samarbeid med utvalgte norske og britiske kommunale tjenester. EHRpathways-prosjektet ble startet av SMB bedriftene HospitalOrganiser og Alloy Ltd, og senere kom Nornir inn i prosjektet. Det endelige Produktet vil bli introdusert i markedet under merkenavnet WellTogether. Norsk Regnesentral (NR) har utviklet et Petrinet-basert arbeidsflyt-system. Nord universitet bidro i prosjektet med ekspertise innen helsefag.

The EHRpathways project will develop EHR treatment pathways for better care and professional nurse support in municipality health service?. The consortium will develop a breakthrough solution for professional support of nurses in municipality health services, simplifying their documentation in new ways for obligatory recording of Electronic Health Records by using workflow management to model and develop treatment pathways. The project will develop dynamic graphical workflow structures for describing tasks to be carried out, improving the quality and the uniformity of the health services provided and having access to the structured data. The consortium wants to connect existing knowledge sources and commercialise them in a sustainable holistic EHR solution for municipality health services as the consortium partners have already developed a communication platform for the same user group. The consortium partners have strength in user-friendly user interface design (UX-design), code development capacity and experience with EHR systems as well as deep knowledge of formal methods for workflow management. To describe the current situation, in the UK EHR systems in municipalities are using manual methods, and in the Nordic countries, EHR systems are based on old technology. Thus, there is considerable demand for a new generation of EHR systems. Alloy and Hospital Organiser (HOAS) have established a common sales company for their eHealth products with branches in the UK and in the Nordic market: WellTogether (WT). At present, WT is promoting products to Norwegian municipalities and NHS partners in the UK.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

EUROSTARS-EUROSTARS