Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Språkvask av bok: "The Lateran Ark of the Covenant, Twelfth-Century Rome and Jerusalem"

Tildelt: kr 21 000

Formålet med søknaden er å finansiere språkvask av et bokmanus: "The Lateran Ark of the Covenant, Twelfth-Century Rome and Jerusalem". Jeg har kontrakt med Ashgate publishing, London, og boken er planlagt utgitt i 2015. Manuskriptet er en bearbeidet dokt oravhandling som ble forsvart ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo i 2010: "The House of God : The Translation of the Temple and the Interpretation of the Lateran Cathedral in the Twelfth Century".

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet