Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

#71049 European perceptions of climate change: Scepticism, energy preferences and societal transformation

Alternativ tittel: Europeiske oppfatninger av klimaendringer: Skepsis, energipreferanser og omstilling

Tildelt: kr 2,8 mill.

EPCC: Popular science presentations - Updated Norwegian Hva kreves for å oppnå et Europa som har lave utslipp av drivhusgasser og som er klart til å møte klimaendringene? Hvor bekymret er folk i Frankrike, Norge, Storbritannia og Tyskland for global oppvarming, og hvordan ser de for seg effektene av klimaendringene? Når forventer de å føle effektene av klimaendringer i sitt eget land: nå eller om 50 år? Tror folk at forskerne er enige om menneskeskapte klimaendringer? Støtter europeere en overgang til renere energi, og hvilke politiske strategier for en slik overgang støtter de i så fall? En viktig forutsetning for klimaomstilling og en fremtid med lave utslipp er folkelig støtte til klimatiltak, noe som igjen krever forståelse av klimaendringer og hvordan tiltak kan fungere. Forskere vet allerede nokså godt hvordan innbyggerne i enkeltstående europeiske land forstår klimaendringene, men studiene som har vært gjort så langt har sjelden vært koordinert. En slik koordinering trengs for å kunne sammenligne opinionen på tvers av land og finne ut hvilke trekk som er generelle og hvilke som avhenger av nasjonal kontekst. Studien European Perceptions of Climate Change (EPCC) involverte for første gang nasjonalt representative spørreundersøkelser som gikk dybden på folks forståelse av og holdninger til klima- og energispørsmål. Vi utførte studien samtidig i fire land: Frankrike, Norge, Storbritannia og Tyskland. Et hovedfunn var at flertall av respondentene i alle de fire landene (mer enn 80%) mener at det pågår globale klimaendringer, og en tilsvarende andel tror at de er i det minste delvis forårsaket av mennesker. Omtrent 60% mener at vi allerede nå føler effektene av klimaendringer, og assosierer dette med endringer i værmønstre i hjemlandet (flere stormer og oversvømmelser, uforutsigbart vær, varmere/tørrere perioder). Samtidig er det bare mindretall (24% i Tyskland, 30% i Storbritannia, 33% i Frankrike og 35% i Norge) som tror det er en sterk vitenskapelig enighet om klimaendringer. Studien viser også en bred enighet om en rekke tiltak for å takle global oppvarming. Minst to tredjedeler støtter at hjemlandet skal delta i den internasjonale Paris-avtalen om klimaendringer fra 2015. Flertall i alle fire land støtter opp om å bruke offentlige midler nå for å forberede landet på effektene av klimaendringer, og på å hjelpe utviklingsland med å tilpasse seg til ekstremvær. Fornybar energi (sol, vannkraft og vindkraft på land og til havs) er de mest populære energikildene i alle land, og flertall på 69% eller mer støtter å bruke offentlige penger på å subsidiere fornybar energi. For første gang undersøkte studien meninger om global oppvarming og migrasjon, et emne som fikk noe medieoppmerksomhet i 2016 i lys av den europeiske flyktningkrisen. Vi fant ut at klare flertall i alle fire land avviste ideen om at klimaendringer er en av grunnene til at så mange flyktninger kom til Europa. Imidlertid trodde 30% (i Storbritannia), 37% (i Frankrike), 39% (i Tyskland) og 57% (i Norge) at klimaendringer vil kunne føre til at flere mennesker kommer til landet deres for å bosette seg i fremtiden. Spørreundersøkelsen bygget på en forberedende kartlegging av samfunnsmessige, økonomiske og kulturelle særegenheter i hvert land. Hvert land har en egen utslippsprofil, noe som er særlig klart når en ser på elektrisitetssektoren. For eksempel har Storbritannia og Tyskland mange gass- og kullkraftverk, mens Frankrike har mest atomkraft og Norge mest vannkraft. Samtidig produserer Norge olje som i stor grad forbrennes i andre land. Valget av disse fire landene til studien ble gjort med henblikk nettopp på disse forskjellene i energisystemer. I løpet av prosjektperioden har vi involvert bedrifter, myndigheter og organisasjoner med interesse for klimaendringer og energi i et eget, internasjonalt brukerpanel. Disse interessentene hjalp til med å utvikle forskningsspørsmål og med å formidle funnene fra prosjektet. Studien ble koordinert av Cardiff University i samarbeid med Stuttgart-universitetet i Tyskland, Institut Symlog i Frankrike, Universitetet i Bergen og Uni Research Rokkansenteret i Norge, og Climate Outreach i Storbritannia. Forskningen var hovedsakelig finansiert av nasjonale forskningsråd i de fire deltakende landene under programmet JPI-Climate. Spørreundersøkelsen ble utført i alle fire land i juni 2016 av Ipsos MORI.

Public engagement with climate change, and support for policies to tackle it, is critical in creating a climate-proof Europe. While attitudes to climate change have been well documented in individual European countries, their designs have never been coordinated. Also, each nation has its own unique sociopolitical context and energy infrastructure that need to be taken into account to make meaningful comparisons. There is an urgent need to connect the within-country knowledge that does exist, conduct rigorous cross-national research, and synthesis public perceptions at a European level. In a two year project involving an inter-disciplinary team from the UK, Germany, Norway and France, we will address this need through: directly comparable and nationally representative surveys of public opinion; an in-depth analyses of the sociopolitical context in each participating nation; and an innovative international stakeholder panel for co-constructing the sociopolitical analyses and disseminating findings. Whilst there have been some ad-hoc surveys of European public opinion, no theoretically well-justified cross-national analysis of climate change and energy perceptions has ever been conducted. The project will ground the survey findings in sociopolitical factors relevant to public perceptions, allowing robust international comparisons, and producing a detailed and rich source of knowledge for policy-makers. Outputs will include cross-national data on climate change and energy preferences and a series of recommendations for enhancing public engagement with climate change. We will take an innovative approach to stakeholder engagement.An international panel will co-construct the socio-political analysis that informs the survey design, and will then play a central role in a coordinated programme of dissemination and outreach. This will ensure that the project has the maximum possible impact and contributes essential knowledge in the transition towards a climate-proof Europe.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima