Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Arbeid i forbindelse med ny IEA område: Algae to energy

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektnummer:

245205

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2016

Midlene er mottatt fra:

SINTEF Energi ved Judit Sandquist ble invitert i arbeidet med oppdatering av IEA Algal Biofuels rapport. Prosjektet som har følgende tittel og er ledet av Les Edye: Status and potential algal biofuels project. Invitasjonen er basert på SINTEF Energi sin deltakelse i IEA Task39 samt tidligere interesse for å delta i dette arbeidet. Den omsøkte deltakelsen er en felles innsats fra SINTEF konsernet med følgende deltakere: Judit Sandquist, SINTEF Energi prosjektleder og koordinator av innsatsen mot IEA Jorunn Skjermo, SINTEF Fiskeri og Havbruk Bernd Wittgens, SINTEF Materialer og Kjemi Planlagte aktiviteter er: -Utarbeidelse av IEA Algal Biofuels rapport -Koordinering av den norske innsatsen (inkludert FoU og industri) Informasjonsspredning: norske aktører og Forskningsrådet samt koordinering med BRIDGE, EERA, IEA, BIC via skyggegruppemøter i allerede bevilget prosjekter Aktiviteten i 2014-2015 vil være en naturlig og relevant arbeid på veien mot etablering av nye aktiviteter innenfor IEA. Dersom det blir aktuelt med opprettelse av en ny IEA task innenfor alger til energiformål vil deltakerne i dette prosjektet jobbe aktivt for å forsøke å få til en sentral og ledende rolle. De planlagte aktivitetene dekker de områder som er beskrevet over.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi