Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Norske deltagelse i Energy Materials Industrials Research Initiative - EMIRI 2015

Tildelt: kr 0,27 mill.

EUs nye industriinitiativ innenfor energimaterialer (EMIRI) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. EMIRI skal operasjonalisere SET-planens veikart for Energimaterialer som dekker 11 teknologiområder i form av en implementeringsplan. Kjernegruppen til EMIRI består av representanter fra 2 industriforeninger, 15 bedrifter samt 12 forskningsinstitutter og universiteter. SINTEF deltar i de fleste av EMIRIs arbeidsgrupper samt styrings/myndighetskontakt gruppe Utvikling av initiativet og implementeringsplan for EMIRI foregår i 2015 og Målsetningen er å ha være det viktigste initaitv innenfor energimaterialer med innflytelse på H2020 utlysningene. SINTEF er representert i EMIRI ved Stian Nygaard Haarberg som deltar i styrings/Myndighetskontaktgruppen og som som leder av den tekniske arbeidsgruppen for CCS. I tillegg deltar eksperter fra SINTEF i de tekniske arbeidsgruppene. Fagekspertene bidrar med å utvikle de forskjellige delkapitlene i implementeringsplanen som vil bli brukt av EU-Kommisjonen i utformingen av utlysningstekster. Prioriteringer for de spesifikke energiteknologiene gjøres i samarbeid med norske industriaktører og dette vil sikres gjennom dialog med de eksisterende nasjonale skyggegruppene (Sol, CCS, vind, nett osv.), samt EERAs skyggegruppe. EMIRI har nå kommet i en gunstig posisjon mot EU Kommisjonen og SINTEF deltar tatt på prosessen med deltagelse i arbeidsgruppene for å påvirke retning på fremtidige arbeidsprogram og utlysinger. Dette gjør at mulighetene for å påvirke innretning på initiativet og dermed sikre norske interesser inn mot et viktig initiativ under Horizon 2020 med klar innflytelse på SET-plan

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi