Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Opprettelse og deltagelse i IEA Wind Task 29: MexNext III

Alternativ tittel: Establishment of and participation in IEA Wind Task 29: MexNext III

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

245233

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Establishment of and participation in IEA Wind Task 29: MexNext III, "The improvement of aerodynamic models by means of detailed aerodynamic measurements on wind turbines".

Etableringen av og deltagelse i IEA Wind Task 29: MexNext III, "The improvement of aerodynamic models by means of detailed aerodynamic measurements on wind turbines". Viser til e-post fra Mari Lyseid Authen <mlau@forskningsradet.no> 16.09.2014 , der dette det står "Arbeid/prosjekter som ikke er igangsatt som fase 3 i Task 29 er støtteberettiget i Medvirkningsordningen. "

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi