Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development of vaccines against HSMI and CMS

Alternativ tittel: Utvikling av vaksiner mot HSMB og CMS

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektnummer:

245286

Prosjektperiode:

2015 - 2018

Organisasjon:

Vaksinering er en effektiv måte å forebygge sykdom hos fisk, og dermed øke helse og velferd hos oppdrettsfisk. Ved å unngå infeksjoner i oppdrettsfisk minsker man også faren for å spre sykdom til omgivelsene og villfisk. Dette prosjektet bygger på at man nylig slo fast at årsaken til sykdommen HSMB er piscine reovirus (PRV), og årsaken til sykdommen CMS er piscine myocarditis virus (PMCV). Både HSMB og CMS er alvorlige fiskesykdommer som forårsaker store økonomiske tap for norsk oppdrettsnæring, og det er behov for vaksiner som forebygger disse sykdommene. I dette prosjektet er det utviklet og testet ulike vaksiner mot HSMB og CMS. Forbedrete metoder og verktøy for å studere dette har blitt etablert .En inaktivert helvirusvaksine inneholdende PRV er vist å gi god beskyttelse mot HSMB. Dette er første gangen vaksinering er vist å beskytte mot HSMB, og er med å støtte hypotesen om at PRV er hovedårsaken til HSMB. Vi har også optimalisert smittemodellen for CMS. Ulike vaksiner mot CMS basert på forskjellig vaksineteknologi er under utvikling. Det er også jobbet med å kartlegge hvordan PMCV sprer seg i laksepopulasjoner.

Successful vaccination is an efficient way to increase fish health and welfare. Controlling the infections among farmed salmon also reduce the risk for spread of infectious agents and diseases to the environment. The present project aims to elaborate the recent breakthroughs regarding causal relationship in farmed Atlantic salmon (Salmo salar) between piscine reovirus (PRV) and Heart and skeletal muscle inflammation (HSMI) and piscine myocarditis virus (PMCV) and cardiomyopathy syndrome (CMS). Both diseases cause severe economic losses to salmonid aquaculture, with 134 and 100 registered outbreaks in 2013, respectively. Protective vaccines in the salmon aquaculture market to these diseases are very much needed. The nature of the vaccine antigen and its route of delivery are important parameters of the vaccine formulation. In general, live attenuated vaccines induce the most protective effects and long-lasting immunity, but to avoid the risk for reversion to a virulent form effective whole-virus antigen or sub-unit vaccines are preferred in aquaculture. This project will explore different strategies for vaccination against HSMI and CMS as well as study the development of the diseases in more detail. We will also investigate the transmission routes for PMCV.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning