Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 2- a national research infrastructure for clinical and population based biobanks

Alternativ tittel: Biobank Norway 2

Tildelt: kr 85,7 mill.

Biobank Norge (BN) ble etablert i 2010 som en infrastruktur for optimal bruk av norske biobanker med likeverdige partnere fra NTNU (koordinator), Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, Folkehelseinstituttet, alle de fire regionale helseforetakene samt Kreftregisteret med Janus serumbank. BN representerer Norge i styringskomiteen for BBMRI-ERIC, den europeiske forskningsinfrastrukturen for biobanker. Både kliniske og befolkningsbaserte forskningsbiobanker har utviklet seg betydelig innenfor BN1. I Biobank Norge 2 (BN2), har vi tatt vesentlige skritt framover og prioritert følgende områder: 1) Nye investeringer i automatiserte fryselagre for Janus Serum Bank (-20) og for et nytt større biobank anlegg for Helse Vest (-80). 2) De to nasjonale biobankfasilitetene, allerede oppgradert med 45 NOK i BN1, er kontinuerlig styrket gjennom BN2 (WP 1 og WP 4-8). 3) Partnere innenfor de regionale helseforetakene har økt innsatsen for å bygge prospektive kliniske biobanker (WP2) for fremtidig forskning samt igangsette et multisenter biobanknettverk (WP3) for oppbygging av en vevsbiobank, med prostatakreft som et pilotprosjekt. 4) Nasjonale løsninger for bioinformatikk og biostatistikk med særlig vekt på håndtering av Big Data (WP 4) er utviklet i samarbeid med Elixir. 5) Bedre kommunikasjon med giversamfunnet (WP 5) basert på en dynamisk samtykkemodell er under utvikling i samarbeid med helsenorge.no. 6) Utvikling av bedre biobankregistre og -kataloger (WP 6) samt lettere tilgang til registerdata i samarbeid med Helseregistre for Forskning (HRR). 7) En nasjonal kommunikasjonsplattform for sekvenseringsstudier (WP 7) for å etablere en felles pipeline for sekvensering av biobankprøver er utviklet i samarbeid med Nasjonalt sekvenseringssenter og Elixir. 8) Vi har utviklet en nasjonal modell for innovasjon og industrielt samarbeid (WP 8) basert på norske biobanker, registre og industrielle aktører, og 9) Etablert serviceplattformer for biobanking (CS 1) og ELSI (etiske, juridiske og samfunnsmessige forhold) (CS 2).

Since 2010, Biobank Norway, has been established as an efficient, unified infrastructure for optimal utilization of these resources and is presently a large consortium with equal partners including the four major universities, NIPH, all four regional health authorities and the Cancer registry and biobank. As observatory members of the ESFRI-initiated, BBMRI-ERIC, we also represent Norway in the management committee of this European legal biobank research infrastructure. Both clinical and population based research biobanks have markedly developed and flourished within our infrastructure with a strong link to associated technology platforms for utilizing the biological samples, including chip-array genotyping and sequencing studies. Our goal is to take the development and utilization of Biobank Norway major steps forward with this proposal combined with our strong national and international networks. By building on the long tradition of population studies and accompanying biobanks, Biobank Norway has increased the number of users exponentially, offering a wide range of well described, richly annotated biospecimen and corresponding health related data, which has contributed to several hundred research projects and scientific results presented in a large number of high-profiled publications. Other deliverables have new data base solutions, a custom designed LIMS and sample tracking system, a comprensive documentation of "Best biobank Practice", ISO-certification of both our National Biobanks and the appointment of HUNT biobank as the "European Research Biobank of the year 2013". In the present application we seek funding to consolidate these major achievements, but equally important to improve, expand and develop the infrastructure further. Biobank Norway 2 will focus on new investments, prospective clinical biobanks, tissue biobanking,improved donor communication, better tools for handling of big data and common services for biobanking and ethical issues.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder