Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Utgivelse av Sámi diedalas áigecála - vitenskapelig tidsskrift på samisk i 2015

Tildelt: kr 0,31 mill.

Sámi diedalas áigecála (SDÁ) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiseres på samisk. SDÁ er godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2. SDÁ er et samarbeidsprosjekt mellom Samisk høgskole (SH) og Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet. Nordisk Samisk Institutt (NSI) var en av utgiverne frem til sammenslåingen med SH i 2008. Første nummer ble utgitt i 1994 og hittil er det utgitt 17 numre (hvorav tre dobbeltnumre) av SDÁ. Fra 2013 utgis SDÁ både elektronisk som et åpen tilgang -tidsskrift og i papirformat. SDÁ publiserer fagfellevurderte vitenskapelige artikler, bokanmeldelser og fra 2014 av også prøveforelesninger på samisk. Tidsskriftet kan utgis som en artikkelsamling, et temanummer eller som et festskrift. Artikler og andre tekster som trykkes i SDÁ skal være skrevet på et av de samiske språkene. De skal ikke ha vært publisert tidligere. Alle artiklene skal ha en tittel og et sammendrag på engelsk. SDÁ har både en intern og en ekstern fagfellevurdering av artikler. Artiklene går gjennom en grundig språkvask før trykking. SDÁ betaler ikke godtgjørelse til forfatterne.For året 2015 har tidsskriftet fått publiseringsstøtte fra Norges forskningsråd (NFR PUBL). SDÁ er et tverrfaglig tidsskrift innen samisk forskning, og de fleste publiserte artiklene har vært innen humanistisk og samfunnsforskning. Flere nordiske og internasjonale forskningsinstitusjoner har vært representert i utgivelsene. Til nå er både nordsamisk og lulesamisk blitt brukt som formidlingsspråk i SDÁ. Det skal utgis to numre av SDÁ også i 2015 og 2016. SDÁ skal publisere originalartikler på samisk på høyt vitenskapelig nivå. SDÁ skal fortsatt motivere både samiske og ikke-samiske forskere til å bruke samisk som formidlingsspråk og aktivt bidra til utvikling av de samiske språkene som akademiske språk.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning