Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NORWEGIAN GEOTEST SITES

Alternativ tittel: NASJONAL FORSØKSFELT

Tildelt: kr 40,5 mill.

Forskningsprosjektet GEOTESTING - NASJONALE FORSØKSFELT, med midler fra Norsk Forskningsråd, har etablert fem nasjonale forsøksfelt. Forsøksfeltene er blitt etablert nær Oslo og Trondheim og på Svalbard. Forskningskonsortiet ledes av NGI og består i tillegg av NTNU, SINTEF/UNIS og Statens vegvesen. Forsøksfeltene brukes som feltlaboratorier for uttesting og verifisering av nye, innovative grunnun-dersøkelsesmetoder og forsøksprosedyrer. Grunnforholdene omfatter bløt leire, kvikkleire, silt og sand. Grunnet økende interesse for bygging og energiløsninger under arktiske forhold, er ett av forsøksfeltene etablert i permafrost, hvor prøvetaking, in situ for-søk og laboratorieundersøkelser av frosset materiale er meget utfordrende. Forsøksfeltene kan i dag benyttes som referanseområder ("benchmark") av industri, offentlige byggherrer, forskningsinstitutter og akademia. Data generert ved forskningsfeltene brukes for å videreutvikle geotekniske metoder og heve kunnskapsnivået. Forskningsprosjektet GEOTESTING-NASJONALE FORSØKSFELT er av nasjonal og internasjonal karakter, med bredt samarbeid innen de geotekniske miljøene i Norge, og med utstrakt samarbeid med de viktigste aktørene utenlands. Feltene brukes i dag til utvikling av mer kostnadseffektive og bærekraftige løsninger innenfor bygg og anlegg, samferdsel- og energi-sektorene, og for å redusere farene forårsaket av klimaendringer, flom og skred.

The NORWEGIAN GEOTEST SITES research infrastructure, with funding from The Research Council of Norway, creates a national research test site facility for geotechnical research. The five national test sites will be located in Norway and on Svalbard. The research consortium consists of NGI and NTNU, SINTEF/UNIS and NPRA (Norwegian Public Roads Administration). The research project will develop the five sites as field laboratories for the testing and verification of innovative soil investigation and testing methods. The sites cover the soil conditions of soft clay, quick clay, silt, sand and permafrost. At the end of the project, the test sites will serve as reference sites for the industry, public authorities, research organizations and academia where benchmarked data can be used by several generations of scientists and engineers to develop soil material models, new investigation methods, new foundation solutions and advance the state-of-the-art. The five sites will be operative for 20 yrs. The five test sites are planned as a national facility, with wide cooperation within the geotechnical community in Norway and abroad. The research investment is necessary to provide more cost-effective and sustainable solutions within the building and construction, transportation and energy sectors and to mitigate the effects of climate change. Affected facilities include the nation's infrastructure such as bridges, harbours, roads, railways, sewers, clean water systems, pylons, pipelines etc. In addition, difficult soil and foundation conditions are often the cause for the deterioration of civil engineering constructions. Improved geotechnical characterization and design will reduce the ever increasing maintenance costs of the nation's infrastructure facilities. The research consortium will also initiate the "International GeoTest Sites Network", where Norwegian users have access to calibrated soil conditions from abroad.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder