Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Zero Emission Building Laboratory

Alternativ tittel: ZEB Flexible Lab

Tildelt: kr 63,0 mill.

Norwegian Zero Emission Building Laboratory er etablert ved NTNU og SINTEF. Laboratoriet er det første i slitt slag i Norge, et laboratorium for å teste og utvikle nye materialer og løsninger, som samtidig er i full drift som kontor- og undervisningslokale. ZEB-laboratoriet vil være en svært viktig brikke i å utvikle teknologi for å redusere energibruken i bygninger. Bygningssektoren står i dag for en stor andel av energibruken i verden, for at vi skal kunne holde oss under to-gradersmålet for global oppvarming må denne energibruken reduseres. Det nye laboratoriet vil være avgjørende for å utvikle løsninger som både ivaretar energimessige og miljømessige hensyn på den ene siden, og menneskelig aktivitet på den andre siden. FoU aktiviteter i ZEB-laboratoriet er en videreføring av det avsluttede Forskningssenter for nullutslippsbygg (ZEB, www.zeb.no) samt et bindeledd til FME Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (www.fmezen.no). FME ZEN utvider perspektivet til også å se bygget som en del av et nullutslippsområde. Laboratoriet vil blant annet brukes til å undersøke og forske på energifleksible bygninger, og hvordan de kan utveksle varme/kulde og elektrisk energi med nettet. Målet om null CO2-utslipp påvirker arkitekturen, utformingen av bygget, tekniske installasjoner og valg av materialer. Laboratoriet gjør det mulig å studere samspillet mellom menneske/bruker og teknologi/bygg. Vi prøver ut løsninger og teknologier som ikke er modne for bruk i fullskala pilotbygg. I laboratoriet kan vi håndtere risikoen under kontrollerte former. ZEB-laboratoriet er en viktig utvidelse av våre eksisterende laboratorier hvor vi forsker på enkeltkomponenter, installasjoner og materialer. Det nye laboratoriet gir oss muligheter for å utvikle ny teknologi som reduserer klimautslipp. NTNU og SINTEF ønsker å skape arenaer for fremtidens løsninger sammen med næring og offentlig sektor.

The main objective of the Norwegian Zero Emission Building Laboratory (ZEB Lab) is to develop, investigate, test and demonstrate new and innovative building technologies, hence respecting and promoting future requirements and advances for sustainability and environmental progress. ZEB Lab will be an arena for risk reduction in implementation of zero emission building technologies, needed in buildings becoming the default standard in 5-20 years, i.e. buildings with improved performance levels both with regard to energy use and climate robustness. These will be buildings that are carbon neutral or negative during their life span and can withstand a harsher climate. The laboratory will consist of a large full-scale non-residential building (ZEB Flexible Lab) where most of the façade components and technical systems can be modified and replaced, and where technologies can be interconnected in such a way that they form a complete zero emission building or part of a building (e.g. one or more office spaces). The people/users interacting with the building and building technologies are part of the experimental setup - enabling a living laboratory. The flexible design of ZEB Lab allows investigations of several experimental test cases, where the first ones will be designed by and performed with the FME ZEB Centre including its industrial partners. ZEB Lab, which will be a unique national infrastructure, will be used by national and international building industry (in product development and research), visiting researchers (incl. MSc- and PhD-candidates) from national and foreign research institutes/universities, and researchers from NTNU and SINTEF.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt