Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Zero Emission Building Laboratory

Alternativ tittel: ZEB Flexible Lab

Tildelt: kr 63,0 mill.

Hovedmålet med det norske Zero Emission Building Laboratory (ZEB Laboratoriet) er å støtte utvikling, forskning, testing og demonstrasjon av nye og innovative byggteknologier med høye miljømessige bærekraftsmål. Laboratoriet fungerer som en plattform for å redusere risikoen knyttet til implementering av byggteknologier for nullutslippsbygg, som forventes å bli standarden innen de neste 5-20 årene. Disse bygningene forventes å vise forbedret ytelse når det gjelder energieffektivitet og motstandskraft mot klimautfordringer, og til slutt oppnå karbonnøytralitet, eller til og med negative karbonutslipp, over sin levetid. Laboratoriet består av et stort, fullskala kontor- og utdanningsbygg med fleksible løsninger for fasadekomponenter, teknisk infrastruktur, målingssystemer og kontrollsystemer. Disse elementene kan tilpasses, erstattes og integreres med nye teknologier for å skape enten fullstendige nullutslippsbygg eller deler av disse (f.eks. individuelle kontorlokaler). Deltakelsen av brukere og brukerinteraksjonsteknologier er en integrert del av forsøksoppsettet, noe som gjør laboratoriet til et dynamisk miljø for forskning og utvikling med aktiv brukermedvirkning. ZEB-Laboratoriet muliggjør undersøkelse av ulike eksperimentelle scenarier, med prosjekter initiert av FME ZEB Centre og SFI Klima 2050 i samarbeid med industripartnere. Som en unik nasjonal forskningsinfrastruktur er ZEB-Laboratoriet åpen for nasjonale og internasjonale interessenter innen byggebransjen for produktutvikling og forskningsformål. I tillegg ønsker laboratoriet velkommen besøkende forskere, inkludert master- og doktorgradskandidater, fra både nasjonale og utenlandske forskningsinstitusjoner og universiteter. Videre fungerer anlegget som et kontor-, undervisnings- og demonstrasjons-/formidlingsområde for forskere fra NTNU og SINTEF på daglig basis. Se våre websider for mer informasjon: www.zeblab.no www.wiki.zeblab.no www.data.zeblab.no

The main objective of the Norwegian Zero Emission Building Laboratory (ZEB Lab) is to develop, investigate, test and demonstrate new and innovative building technologies, hence respecting and promoting future requirements and advances for sustainability and environmental progress. ZEB Lab will be an arena for risk reduction in implementation of zero emission building technologies, needed in buildings becoming the default standard in 5-20 years, i.e. buildings with improved performance levels both with regard to energy use and climate robustness. These will be buildings that are carbon neutral or negative during their life span and can withstand a harsher climate. The laboratory will consist of a large full-scale non-residential building (ZEB Flexible Lab) where most of the façade components and technical systems can be modified and replaced, and where technologies can be interconnected in such a way that they form a complete zero emission building or part of a building (e.g. one or more office spaces). The people/users interacting with the building and building technologies are part of the experimental setup - enabling a living laboratory. The flexible design of ZEB Lab allows investigations of several experimental test cases, where the first ones will be designed by and performed with the FME ZEB Centre including its industrial partners. ZEB Lab, which will be a unique national infrastructure, will be used by national and international building industry (in product development and research), visiting researchers (incl. MSc- and PhD-candidates) from national and foreign research institutes/universities, and researchers from NTNU and SINTEF.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder