Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

EISCAT_3D Norway 2014

Alternativ tittel: EISCAT_3D Norway 2014

Tildelt: kr 288,0 mill.

EISCAT_3D er et fasestyrt radarsystem for observasjoner av nordlyssonen for å studere den øvre atmosfæren og dens kobling med verdensrommet. Dette Forskningsrådsprosjektet er Norges investeringsbidrag til EISCAT_3D fase 1 og medlemskap i den internasjonale organisasjonen EISCAT Scientific Association (EISCAT). EISCAT_3D fase 1skal består av sender og mottaker i Skibotn i Troms, samt to mottakeranlegg i Sverige og Finland, omtrent 130 km fra Skibotn. Radarene måler elektromagnetiske bølger som sprer seg i atmosfæren og som reflekteres tilbake til mottakkerne. EISCAT_3D målinger har langt høyere oppløsning i rom og tid enn det det er mulig å oppnå med nåværende systemer. EISCAT_3D er et «landemerke» på den Europeiske ESFRI veikartet for forskningsinfrastruktur og eies og drives av EISCAT. Når det nye anlegget blir operativt, vil EISCAT-instrumentene bestå av EISCAT_3D fase 1 og EISCAT Svalbard Radarene. Målingene brukes til å studere plasmafysikk i rommet som for eksempel de fysiske prosessene i nordlyset, klimaendringene og romværet. Andre forskningsområder er kartlegging av romsøppel, og studier av meteorer og støvpartikler. Forskere i Norge og andre land støtter utviklingsarbeidet med innspill til EISCAT Association og forbereder sin forskningsaktivitet med den nye radaren. Sommeren 2024 vil Norge arrangere det toårige internasjonale EISCAT-symposiet i Tromsø og organisere den tilhørende radarskolen. Norske brukere planlegger også designstudier for en ny radar på Svalbard. Brukerne støtter også omorganiseringen som EISCAT har besluttet. EISCAT-infrastrukturen brukes av romforskere i Norge, inkludert forskningsprosjekter finansiert fra Norges forskningsråd og fra det europeiske forskningsrådet. Den fremmer internasjonalt samarbeid og etablering av andre forskningsinstrumenter i Nordregionen; og den brukes til å lære opp neste generasjon romeksperter i Norge.

This proposal is asking for Norwegian funding towards construction of EISCAT_3D (E3D), which is an international project on The European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) roadmap. E3D is a world-class radar facility for investigations of the geospace environment. It will replace the ageing EISCAT facilities in northern Norway, Sweden and Finland. E3D will use the incoherent scattering (IS) technique to make 3-dimensional vector measurements across a wide field of view of key parameters in the auroral atmosphere by taking advantage of technological advances in radio, radar, computing, and signal analysis. E3D will have better sensitivity, resolution, capability, and flexibility than any of the other radar facilities in the world. E3D will allow us to understand the flows, sources, sinks, and interactions of energy, momentum and mass in the auroral atmosphere. E3D will provide synergies towards relevant areas of increasing socioeconomic importance; including atmospheric precursors of climate change and vulnerability of modern technological infrastructures due to space weather and space debris. E3D can study auroral particle precipitation that depletes ozone in the stratosphere, and atmospheric tides and sudden stratospheric warming events bring disturbances to the ionosphere from below. Real-time measurements from E3D will be provided to monitoring services dealing with space weather and space debris, a key focus of ESA's Space Situational Awareness (SSA) programme. E3D will also contribute to science and engineering education at all levels. The project will create opportunities to national industry and services in communications hardware and software and information technologies. This E3D project is backed by all major universities in Norway (Tromsø, Bergen, Oslo, UNIS and NTNU), Andøya Space Center and the Norwegian Space Centre. The application has been developed in close collaboration with EISCAT HQ and they strongly support it.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder