Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Reconfigurable Radio Network Platform

Alternativ tittel: Rekonfigurerbar Radionettverks Platform

Tildelt: kr 11,3 mill.

Forskning på trådløse systemer er bare troverdig hvis den understøttes av målinger og eksperimentelt arbeid. Det nye åpne radiosystemlaboratoriet Reconfigurable Radio Network Platform (ReRaNP) vil både muliggjøre avansert eksperimentell trådløs forskning, og ivareta norske nasjonale interesser innen feltet. ReRaNP vil spille en viktig rolle i utviklingen av neste generasjons radiokommunikasjonssystem med bruksområder så forskjellige som sensornettverk i kroppen for helseovervåkning, store arktiske sensornettverk for miljøovervåking, maritim kommunikasjon, intelligente transportsystemer og 5G mobile kommunikasjonssystemer. ReRaNP er basert på modulære radiosendere/mottagere og programvaredefinert radio (SDR) som kan benytte opp til 128 antenner samtidig. Komponenter som vanligvis er implementert i elektronikk er i stedet implementert i programvare, slik at ReRaNP kan dekke mange forskjellige radiosystem med samme utstyr. ReRaNP er utviklet for å forske på avanserte trådløse sensornettverk og Massive MIMO-systemer, to av de mest lovende områdene innen trådløs kommunikasjon. Massiv MIMO er en teknologi hvor antall antenner i basestasjonen er mye større enn antallet mobile terminaler. Med hundrevis av antenneelementer kan massiv MIMO fokusere energien fra og til en gitt terminal. Ved å rette den trådløse energi til en bestemte terminal, reduseres utstrålt effekt samtidig som forstyrrelsen av andre terminaler minsker, noe som gir bedre dekning. ReRaNP laboratoriet vil gi muligheter til å validere og demonstrere nye metoder og systemer for radiokommunikasjon. Målinger vil raskt vise fallgruvene, noe som gir oss muligheten til å fokusere vår forskning på de rette problemene. Denne tilbakemeldingen fra virkeligheten vil øke hastigheten på utvikling og realisering av virkelige Massiv MIMO-systemer og avanserte trådløse sensornettverk.

There is an ever-increasing demand for wireless communication systems with a focus on application driven solutions. The future wireless networks need to cope with high user densities, heterogeneous networks, mixing different types of communication nodes, and employing advanced physical layer concepts to support high data rates. The research infrastructure has to be able to offer the ability to make large-scale experiments to develop the desired features of such wireless systems. To enable flexible experimental facilities, software defined radio (SDR) is a cost-effective and versatile tool. Recent development in SDR equipment has brought into market systems capable of experimenting with advanced concepts in large dimensional networks while using reasonably priced reconfigurable hardware units. These are able to support experiments on large scale network topologies with many nodes, small network experiments with massive number of antennas in each nodes, or variations and combinations of these in smaller dimensions. This reconfigurability of topology is supplemented by the SDR technology that offers full access to the algorithms and methods being utilized at all levels of the communication stack. This enables advanced design of new methods but also makes the system open for measurement and monitoring from the physical phenomena to the networking stack making cross layer experiment analysis a reality. As examples of the uses of the experimental platform, two research fields in wireless communication that are of special relevance are advanced wireless sensor networks (WSN) and Massive MIMO systems. Instrumentation of the Arctic region with the current lack of available infrastructure calls for specialized radio solutions. The type of wireless sensor networks that would work in delay tolerant network requires adaptive network behavior. The Reconfigurable Radio Network Platform enables implementation of such network algorithms and tests in different environments.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder