Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Motion Laboratory

Alternativ tittel: Bevegelseslaboratorium

Tildelt: kr 8,4 mill.

Motion Laboratory Når vi skal utvikle styringssystemer for offshore operasjoner og kalibrere flytende sensorsystemer, må vi kompensere for komplekse bølgebevegelser. I ulike marine operasjoner skal kraner som er montert på et fartøy, lande tunge laster mykt på en fast eller flytende installasjon, på et skip, eller på havbunnen. Med Motion Laboratory vil vi legge til rette for å øke kompetansen på dette feltet og bli et ledende internasjonalt fagmiljø innen bevegelseskompensasjon. Laboratoriet har to Stewart-plattformer med seks frihetsgrader. I tillegg er en industrirobot med åpent kontrollsystem tilgjengelig. Plattformene kan simulere bevegelsen til fartøy og flytende installasjoner i kontrollerte omgivelser med optimale forhold for måling og registrering. Motion Lab er et kostnadseffektivt alternativ til forsøk i bølgetank eller feltforsøk.

Wave-induced motions must be accounted for when calibrating sensor systems and designing control systems for offshore operations. A Motion Laboratory with platforms that simulate wave induced motions is a very valuable and cost efficient tool for doing research in this field. The existing equipment at UiA consists of two Stewart platforms (hexapods) from Bosch-Rexroth. The equipment can handle large payloads (up to 8 tonnes) as well as vessel-to-vessel experiments. The laboratory also consists of additional cranes and robots for development of concepts for motion compensation. To improve the existing Motion Laboratory new instrumentation and a transportable Stewart platform that can also be used outdoor/offshore and at research partners sites are applied for. The upgraded Motion Laboratory will advance the level of technology within this field, and will be in the research front within motion compensation both nationally and internationally.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder