Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

European Plate Observing System - Norway

Alternativ tittel: EPOS-N

Tildelt: kr 51,0 mill.

European Plate Observing System (EPOS) er en langsiktig plan for integrasjon av forskningsinfrastrukturer innen faste jords fysikk i Europa. EPOS bringer sammen eksisterende (og fremtidige) avanserte Europeiske forskningsfasiliteter i en unik og bærekraftig infrastruktur som er basert på ulike observasjoner om jordens overflate og jordens indre fordelt over hele det Europeiske kontinent og nærliggende havområder inklusiv det Arktiske havet. EPOS-Norway prosjektet er det norske nasjonale bidraget til den Europeiske infrastrukturen EPOS-ERIC og vil belyse følgende tre grunnleggende utfordringer i geovitenskapene: - Avdekke jordens deformasjons prosesser for å kunne forstå jorden som et levende system som utvikler seg i tid. - Dypere forståelse av geofarer samt risikoen og skadevirkningene som påføres samfunnet. - Bidra til en sikker, miljøvennlig og bærekraftig leting, utvinning og utnyttelse av georessurser. Prosjektet leverer seismologiske og geodetiske data til de nasjonale tjenestene ved Universitetet i Bergen og Kartverket. Data er åpent tilgjengelig og har blitt brukt i en rekke forskningsstudier. Blant disse var arbeid med å forbedre forståelsen av jordskjelv i Nord-Norge, der kobling av ulike datasett gjorde det mulig å demonstrere at jordskjelv kan utløses av snøbelastningen om vinteren.

The main vision of the European Plate Observing System (EPOS) is to address the three basic challenges in Earth Sciences: - Unravelling the Earth's deformational processes which are part of the Earth system evolution in time - Understanding the geohazards and their implications to society - Contributing to the safe and sustainable use of georesources Earth System Evolution provides the context of how the Earth's sub-surface, surface, atmosphere, hydrosphere, and biosphere have developed and interacted over time. It is the backbone to understanding fundamental processes of the entire Geo-system and is essential for providing realistic input parameters for modeling and (eventually) forecasting all elements of that system. Reconstruction of past processes provides a solid base for its further evolution and associated hazard and risk assessment as well as for sustainable use of geo-resources. EPOS-Norway consisting of six institutions as partners in this proposal, represents a broad scientific expertise in solid Earth sciences and a long history of (more than 100 years) observational networks for monitoring earthquakes and crustal deformations. In order to achieve a better monitoring capacity as well as integrating the multidisciplinary data, the current proposal has the following three main components: (1) Component-1: Develop a Norwegian EPOS e-infrastructure to integrate the online data from the seismological and geodetic networks, as well as the data from the geological and geophysical data repositories, which is in line with European EPOS. (2) Component-2: Develop a detailed monitoring capacity in the Arctic, including northern Norway and the Arctic islands. (3) Component-3: Establish a Solid Earth Science Forum for providing a constant feedback mechanism for improved integration of multidisciplinary data, as well as training of young scientists for future utilization of all available solid Earth observational data through a single e-infrastructure.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder