Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Digital corpus and dictionary of Norwegian Medieval Latin

Alternativ tittel: Digitalt korpus og ordbok over norsk middelalderlatin

Tildelt: kr 7,8 mill.

Latin var Europas felles skriftspråk i tusen år etter at det hadde opphørt å være noens morsmål. Latin ble talt og skrevet i norsk middelalder. Prosjektet etablerer en digital tekstbank av norske latintekster inntil reformasjonen. Tekstbanken gir grunnlag for en konkordans som er et nyttig verktøy for å lage en ordbok over norsk middelalderlatin, som er prosjektets sentrale mål. Av og til er latin blandet inn i morsmålstekster, og det finnes mange eksempler på interessante nyord og nye betydninger av ord tilpasset norsk sosial og materiell virkelighet. Det er en nasjonal utfordring å kartlegge og bearbeide den norske latiniteten leksikografisk og gjøre den tilgjengelig for forskere hjemme og ute, enten deres tilnærming er lingvistisk, språkhistorisk, kulturhistorisk eller det er det politiske eller litterære eller religiøse innholdet som interesserer. Den norske middelalderlatinske ordboken utgjør en brikke i et stort europeisk prosjekt hvor de enkelte landene bidrar med sin del.

MIDLAT aims at creating a research infrastructure for the study of Latin as used in Norway in the Middle Ages. This is part of a larger, European initiative to document Latin as the common language of Europe in this period. To achieve this, we will first digitize all the Norwegian Medieval texts that contain Latin. This will be done as part of Nasjonalbiblioteket's effort to digitize the Norwegian textual heritage. In a later step, automatic methods will be used to separate Latin parts of the texts from Old Norse parts. The Latin material will then be lemmatized and organized in a concordance. The digital corpus, lemmatization and concordance will in themselves constitute important resources for the study of Norwegian Medieval Latin, but also serve as stepping stones toward the ultimate goal of the project, which is a digital dictionary of Norwegian Latin.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder