Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

eInfrastructure for Video Research

Alternativ tittel: eInfrastructure for Video Research

Tildelt: kr 10,6 mill.

Bruken av videodata / kontekstsensitive data har eksplodert innen forskning i HUMSAM fagene. En av utfordringene med denne type data er at de inneholder gjenkjennbar og personsensitiv informasjon. Fragmentering og manglende rutiner for lagring, behandling og gjenbruk av denne type data er videre en stor utfordring. eInfrastruktur for video forskning (eVIR) prosjektet vil løse dette problemet på to måter: (1) Utvikle en ny nasjonal infrastruktur for forskning på kontekstsensitive data/videodata og som gir fleksible løsninger på ulike nivåer knyttet til personvern og sikkerhet. (2) Tilrettelegge sikre lagringsløsninger og som støtter tilgjengelighet og bruk/ gjenbruk av denne type data. eVIR prosjektet vil bli organisert som et partnerskap mellom fem nasjonale parter sentrale for å realisere en slik ambisjon. Universitetet i Oslo Senter for Informasjonsteknologi (USIT) vil være ansvarlig for installasjon og drift av agringssystemer for video data inkludert relevante systemer som sikrer tilgjengelighet og gjenbruk herunder også etablering av en virtuell video lab. NSD / Personvernombudet vil være aktiv partner i eVIR prosjektet både via sin rolle som nasjonalt arkiv for forskningsdata og nasjonalt organ for sikring av personvernhensyn. NSD vil være ansvarlig for å etablere prosedyrer for bruk av videodata for forskning og undervisning og som møter nasjonale krav til anonymisering og personvern, etablere arkiv- og søkefunksjoner for bruk/ gjenbruk av video data, inkludert systemer for metatagging og indeksering, samt drifte disse. Tre ulike institutter ved UIO (Institutt for musikkvitenskap (IMV); Psykologisk institutt (PI) og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) vil være de utførende forskningsmiljøer og teste ut bruk av videodata for ulike formål i forskning og undervisning/ profesjonslæring. Sammen vil de tilby et bredt repertoar av laboratorie- og opptaksløsninger, analytiske verktøy og metodiske design. ILS vil lede eVIR prosjektet.

The use of context-sensitive data has exploded in the research on health, education and welfare. One of the problems with these data sets is that they contain personal sensitive information. Fragmentation and ad-hoc routines of storing and processing of data in this type of research is another bottleneck. eVIR will address this problem in two ways: (1)Develop a new national eInfrastructure for research with contextsensitive data (e.g. video data) that provide flexible solutions at different levels of security. (2)Facilitate storage solutions that support accessibility and interoperability. NSD/Data Protection Official will be active partner in the eVIR project as regulating institution of data privacy requirement and as a specialized national infrastructure for research in the social/behavioral sciences. NSD recognizes the challenges with video data and other contextual sources and have a strong interest in developing new technological, organizational solutions that are flexible and ethically/legally defensible. Similar concerns are addressed in relation to such data when they fall under the definition of medical and health research. The eVIR-initiative addresses several societal challenges. First it aims at strengthening research that will improve the Norwegian educational system, special needs education and psychological health. International reviews have concluded that video-based research in these fields has contributed to substantial advancements and represent promising strategies for further progress.Secondly the Norwegian sector of humanities, social/behavioral sciences is comparatively large but comprised of many disparate groups and communities, and a functional eInfrastructure should contribute to better collaboration and a national division of labor. In addition it would strengthen reusability of data and reduce the need for collection of primary data which is a time-and resource consuming task.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt