Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NEW GENERATION SCINTILLATOR DETECTORS FOR NUCLEAR RESEARCH IN NORWAY

Alternativ tittel: OSCAR

Tildelt: kr 23,1 mill.

Den nasjonale infrastrukturen OSCAR er et unikt instrument for måling av høyenergetiske fotoner, også kalt gammaer. Den består av 28 store LaBr3(Ce) scintillatorkrystaller og befinner seg på Oslo Syklotronlaboratorium (OCL) ved Universitetet i Oslo. Med den nye infrastrukturen stiller UiO med et unikt forskningslaboratorium. Det lar kjernefysikkprogrammet ved OCL fortsette å forbedre seg og forbli konkurransedyktig på høyt internasjonalt nivå i mange år framover. Institutt for Energiteknikk (IFE), som er partner i prosjektet, vil undersøke muligheten for å bruke denne nye typen detektor i anvendelser tilknyttet oljeindustrien. Den overlegne energioppløsningen til LaBr3(Ce)-detektorer — sammenlignet med de tidligere NaI-detektorene til CACTUS — har gjort spektroskopi av diskrete energinivåer mulig ved OCL for første gang. De nye detektorene har dessuten høy effektivitet for deteksjon av høyenergetiske gammaer sammenlignet med dagens Ge-tellere. Til sammen åpner dette for å utføre en helt ny type eksperimenter. I tillegg til å bruke infrastrukturen ved OCL, har forskningsgruppen ved UiO brakt de norske LaBr3(Ce)-detektorene til internasjonale anlegg som CERN-ISOLDE eller iThemba Labs, der de brukes i eksperimenter som ikke kan gjennomføres ved OCL. UiO får dermed muligheter til å delta i eksperimenter på eksotiske kjerner, samt å utvide de vitenskapelige mulighetene en får ved universitetet. OSCAR har også bidratt til å øke internasjonalt samarbeid, ettersom studenter ved andre universiteter har utført eksperimenter ved OCL, hvor data vil danne grunnlaget for deres masters eller PhD prosjekter. Samarbeidet involverer studenter fra Michigan State University, iThemba Labs, UC Berkeley og TU Darmstadt.

It is proposed to build a new detector array based on LaBr3(Ce) scintillator crystals to be hosted by the Oslo Cyclotron Laboratory (OCL). The new infrastructure will lead to a unique facility, which will enable the nuclear physics program at OCL to remain competitive on the highest level for many years to come. The new infrastructure will allow not only the continuation of the existing research program, but a significant expansion due to the superior energy resolution of LaBr3(Ce) detectors, which will make it possible for the first time to perform spectroscopy of discrete energy levels at OCL. This new quality offers the possibility to perform an entirely new class of experiments. The new infrastructure will help to attract the best students and more international researchers to OCL. In addition, the possibility to use Norwegian LaBr3 detectors in campaigns at international facilities such as CERN-ISOLDE offers new and unique possibilities to complement the scientific program at OCL with radioactive-beam experiments, further increasing the visibility of Norwegian research in nuclear physics. There is also a strong interest in LaBr3 detector technology from the nuclear medicine, nuclear energy, and nuclear safety communities, providing opportunities for cooperation with applied researchers and industry. Fundamental research generates favorable conditions for scientific and technological breakthroughs and ensures training at the highest possible level. The Oslo Cyclotron Laboratory plays an important educational role and is of high importance to secure competence in the field of nuclear research in Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder