Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NEW GENERATION SCINTILLATOR DETECTORS FOR NUCLEAR RESEARCH IN NORWAY

Alternativ tittel: OSCAR

Tildelt: kr 23,1 mill.

Den nasjonale infrastrukturen OSCAR, bestående av 28 store LaBr3(Ce) scintillatorkrystaller, er et unikt instrument for deteksjon av høyenergetisk fotoner, også kalt gammaer, som er stasjonert på Syklotronlaboratoriet (OCL) ved Universitetet i Oslo. Den nye infrastrukturen har ført til et unikt forskningslaboratorium på internasjonalt nivå og gjort det mulig for forskningsprogrammet i kjernefysikk ved OCL å avansere og forbli konkurransedyktige på det høyeste nivået internasjonalt i mange år framover. Institutt for Energiteknikk (IFE), som er partner i prosjektet, vil undersøke muligheten for å bruke denne nye typen detektorer for anvendelser tilknyttet oljeindustrien. Den overlegne tids- og energioppløsningen hos LaBr3(Ce)-detektorer, i forhold til de tidligere NaI-detektorer i CACTUS, har gjort det mulig for første gang å utføre spektroskopi av diskrete energinivåer i kjerner ved OCL. Dette kombinert med den høye effektiviteten for å detektere høyenergetiske gammaer (sammenlignet med dagens Ge-tellere) har gitt muligheten til å utføre helt nye typer av eksperimenter ved OCL. I tillegg har dette gitt forskningsgruppen ved UiO mulighet til å bruke norske LaBr3(Ce)-detektorer til eksperimenter ved internasjonale fasiliteter som CERN-ISOLDE eller iThemba Labs. Dette gir UiO nye og unike muligheter for å utvide det vitenskapelige programmet ved OCL med eksperimenter på mer eksotiske kjerner.

It is proposed to build a new detector array based on LaBr3(Ce) scintillator crystals to be hosted by the Oslo Cyclotron Laboratory (OCL). The new infrastructure will lead to a unique facility, which will enable the nuclear physics program at OCL to remain competitive on the highest level for many years to come. The new infrastructure will allow not only the continuation of the existing research program, but a significant expansion due to the superior energy resolution of LaBr3(Ce) detectors, which will make it possible for the first time to perform spectroscopy of discrete energy levels at OCL. This new quality offers the possibility to perform an entirely new class of experiments. The new infrastructure will help to attract the best students and more international researchers to OCL. In addition, the possibility to use Norwegian LaBr3 detectors in campaigns at international facilities such as CERN-ISOLDE offers new and unique possibilities to complement the scientific program at OCL with radioactive-beam experiments, further increasing the visibility of Norwegian research in nuclear physics. There is also a strong interest in LaBr3 detector technology from the nuclear medicine, nuclear energy, and nuclear safety communities, providing opportunities for cooperation with applied researchers and industry. Fundamental research generates favorable conditions for scientific and technological breakthroughs and ensures training at the highest possible level. The Oslo Cyclotron Laboratory plays an important educational role and is of high importance to secure competence in the field of nuclear research in Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt