Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Aquafeed Technology Centre

Alternativ tittel: Akvafôr-teknologisenter

Tildelt: kr 32,8 mill.

Etablering av Akvafôr-teknologisenteret (ATC) vil bidra til å løse fremtidige utfordringer relatert til en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Senteret vil tilby forskningsinfrastruktur rettet mot ny og forbedret utnyttelse av fôringredienser basert på tilgjengelige marine, vegetabilske, animalske og encelle ressurser. Norge er verdensledende innen oppdrett av laks. Forskning på nye og bærekraftige ingredienser og fiskefôr vil befeste denne posisjonen og bidra til å styrke omdømmet til den norske oppdrettsnæringen. Nofima har en ledende posisjon innen fremstilling av fôringredienser og fiskefôr. Hovedaktører innen denne verdikjeden anvender de eksisterende fasilitetene og støtter en fremtidig utvikling av infrastrukturen i samarbeid med Universitetet i Bergen og Uni Research. En viktig utfordring er å forstå egenskapene til ingrediensene og hvordan disse påvirker produksjonsprosessen og kvalitet på ferdig fôr. Utvikling av nye metoder og teknologi for bearbeiding og karakterisering av ingredienser og fôr vil ha stor nærings- og samfunnsmessig betydning. Akvafôr-senteret vil videreutvikle eksisterende forskningsplattformer i Bergen og inkludere avansert utstyr innen bioteknologi, prosess- og fôrteknologi, og analytiske teknikker. Den oppgraderte infrastrukturen vil gi fire forskningsenheter som kan anvendes til å: 1. Utvikle og optimalisere ingredienser med høy ernæringsmessig og teknologisk kvalitet 2. Separere bioaktive komponenter, fjerne toksiske komponenter og utvikle funksjonelle ingredienser med merverdi 3. Drive forsking og utvikling av fiskefôr basert på ekstruderings- og agglomereringsteknologi 4. Karakterisere ingredienser og ferdige fôrprodukt Infrastrukturen vil bli etablert i sentrum for Bergen Marine forskningsklynge og NCE Seafood Innovation Cluster og være åpen og tilgjengelig for alle interesserte. Brukerne betaler for anvendelse av utstyret og støttefunksjoner.

The Aquafeed Technology Centre (ATC) will address challenges related to sustainability of the world aquaculture industry by offering research infrastructure dedicated to improved and novel utilization of alternative marine resources (fish and fishery by-products, krill, amphipods, copepods) in combination with animal by-products, plant and single-cell (bacteria, yeast, algae) resources. Improved utilization of such resources into aquafeed and high value seafood products offers a unique possibility to put Norway in an international leading position and to strengthen the reputation of the Norwegian aquaculture industry. The ATC application addresses specific upgrading of existing process equipment and new investments to meet current and future needs for cost efficient, sustainable and environmental friendly feed ingredients and feed production, and high quality seafood products to the consumers. The centre will establish a platform of advanced technological equipment for the execution of state-of-the-art research in the fields of bio-resource processing, feed ingredient development, biotechnology and feed technology and provide a national and international outstanding arena for research, education and industrial contract work within these fields. The facility will be open for international research collaboration and will strengthen Nofima's position as main supplier of experimental ingredients and diets for fish nutrition research. It will also represent an open innovation platform where the industry can test the performance of new ingredients for food and feed applications. ATC will be based in the center of Bergen Marine Research Cluster and NCE Seafood Innovation Cluster. The University of Bergen, UNI Research and University of Nottingham will be active project partners.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder