Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

OpenLab Drilling

Alternativ tittel: Virtuell Arena

Tildelt: kr 48,0 mill.

Med OpenLab har NORCE og Universitet i Stavanger etablert en unik forskningsinfrastruktur som utnytter kraftige dataressurser til utvikling og uttesting av morgendagens bore- og brønnteknologi. OpenLab Drilling er komplementær til NORCE's fullskala testrigg, Ullrigg, på Ullandhaug utenfor Stavanger. Både hver for seg og sammen utgjør dette viktige nasjonale forskningsinfrastrukturer for å utvikle og klargjøre ny teknologi og nye metoder for boring og brønnoperasjoner både på norsk sokkel og internasjonalt. OpenLab anvender verdens mest avanserte beregningsmodeller for bore- og brønnoperasjoner for å gjenskape de fysiske prosessene så realistisk som mulig. Interaksjonen med OpenLab skjer på web, eller i Hardware-In-The-Loop simulator i Stavanger. Teknologiutvikling for boring og brønn har lenge vært dominert av forbedret maskinkontroll og mekanisering av operasjoner på boredekket. Vi ser nå et skifte mot en mer datastyrt operasjon og der hensynet til brønnen, og kvaliteten på selve boreprosessen, blir mer ivaretatt. Dette for å sikre mer miljøvennlige, kostnadseffektive og sikrere boreoperasjoner. Dette skiftet krever ny teknologi og nye arbeidsprosesser som utnytter data fra riggen og brønnen, ofte i sann tid, til å overvåke og kontrollere prosessen. Slik teknologi krever uttesting i realistiske omgivelser og helst så tidlig som mulig i utviklingsløpet. Dette for å sikre at sluttproduktet er av god kvalitet og slik at veien fra idé til anvendelse blir så kort som mulig. OpenLab er spesielt nyttig for forskningsmiljøer som jobber med å forbedre metoder og utstyr for sikrere og mer kostnadseffektive bore- og brønnoperasjoner. I tillegg muliggjør infrastrukturen realistiske simulerte scenarier som er nødvendig for å trene på kritiske hendelser, eller for studier som ser på endring av organisasjon og arbeidsprosesser ved innføring av ny teknologi. OpenLab sto ferdig høsten 2019, men en simulator på web har vært tilgjengelig allerede fra 2017 gjennom et utviklingsløp i samarbeid med flere norske universiteter.

The purpose of this application is to build OpenLab Drilling, an independent and open facility for research and innovation within drilling and well operations. OpenLab Drilling will be located at IRIS in Stavanger, but vital parts of the facility will be accessible from remote locations through a web portal. OpenLab Drilling will build on the IRIS E-Center Laboratory for Automated Drilling -ELAD, and will be linked to the full scale test facility at Ullrigg. When combining these two facilities into one research infrastructure, a unique research facility will be made available both nationally and internationally to the academia and to the industry. OpenLab Drilling complements and enhances both Ullrigg's and ELAD's activities towards research and innovation. Ullrigg is currently one of 50 research infrastructures on the Norwegian Roadmap for Research Infrastructure and was granted funding by the National Financing Initiative for Research Infrastructure in 2010. ELAD was established in 2006 and has been widely used by Norwegian research communities and innovation companies working with automated drilling. Today, drilling and well operations are performed with a large degree of human interpretation of data and operated by manual control. Operational procedures are to a large extent based on best practices and rules of thumb. In the future, new technology and new drilling methods will be based on increased level of automation and enhanced instrumentation. Relevant questions are then: What impact will a certain technology or method have on the people involved? How will a certain technology or method perform in a given situation? Given a new technology or method which implies changes in roles and responsibilities, how will the new organization react on a critical incidents? OpenLab Drilling will be an independent and open laboratory for development, testing and validation of new technology and studies on work procedures and thereby contribute to answer these questions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder