Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegain Brain Initative (NORBRAIN) Stage 2

Alternativ tittel: Det Norske Hjerneinitiativ (NORBRAIN) trinn 2

Tildelt: kr 76,3 mill.

De to hovedmålene for NORBRAIN (the Norwegian Brain Initative) er: - bedre å forstå de integrerte funksjonelle systemer i hjernen og bruke denne kunnskapen til å utvikle nye diagnostiske verktøy og nye behandlinger mot nevrologiske og nevropsykiatriske lidelser. - å lage en storskala nasjonal infrastruktur der et bredt spekter av nye forskningsverktøy kan brukes av forskere innen nevrovitenskap til å få innsikt i hvordan kompliserte mentale funksjoner og dysfunksjoner oppstår fra nevral aktivitet i funksjonelle hjerneenheter. NORBRAIN vil - invitere forskere fra hele Norge til å bruke de nye fasilitetene for nyskapende arbeid innen sine forskningsområder. - styrke norsk forskning gjennom rekruttering av de beste utenlandske forskerne til vitenskapelige stillinger, postdoktor- og doktorgradsstillinger. - bidra til at Norge opprettholder og styrker sin sterke posisjon innen nevrovitenskap. NORBRAIN trinn 1 mottok i 2011 80 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. Den kliniske 7T MR-scanneren i trinn 2 vil gjøre NORBRAIN til en unik forskningsinfrastruktur internasjonalt, fordi det blir full vertikal integrering, fra molekylære og cellulære analyser i enkle modellsystemer til studier av hjernefunkjson i tenkende, levende mennesker. Gjennombrudd i basal nevrovitenskap kan gi grunnlag for forskning på den menneskelige hjernes funksjon og bidra til å bekjempe de helsemessige utfordringene knyttet til hjernesykdommer som demens og Alzheimers sykdom. MR er en av de mest kraftige verktøyene for studier av hjernefunksjon hos mennesker, men de vanlig tilgjengelige 3T MR-scannerene har begrenset tids- og romoppløsning. Med en 7T MR-scanner kan romlig oppløsning presses til 0,2 mm for anatomisk avbildning og 0,5 - 1,0 mm for funksjonell avbildning. Denne dramatiske forbedringen åpner for humane in vivo-studier av de kortikale lagene nærmere de funksjonelle enheter i hjernen sammenlignet med de mer globale regionene man kan studere med 3T MR.

NORBRAIN Stage 1 received NOK 80 million in funding in 2011. However, with the 7 Tesla clinical MR scanner in Stage 2 we will make NORBRAIN a research infrastructure unique on an international level, because it will be completely vertically integrated, from atomic and cellular analyses in simple model systems to studies of brain systems in living, thinking humans. Breakthroughs in basal neuroscience can be translated into research on human brain function that may help combat the health challenges associated with major brain disorders, such as dementia and Alzheimer's disease. The co-location of a hybrid PET-MR and a clinical 7 Tesla MR scanner in the same university hospital area in Trondheim will provide a unique environment for research on the most advanced methods in medical imaging. The MR technology is developing rapidly and the importance of MR for society will increase in the future. It is vital for Norway to have high-level multidisciplinary research-based expertise in MR technology and its applications. For this purpose Norwegian researchers must have access to state-of-the-art MR technology in a well-organized research infrastructure. The time is right to invest in a clinical 7 Tesla MR scanner.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt