Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

FARLAB (facility for advanced isotopic research and monitoring of weather, climate, and biogeochemical cycling)

Alternativ tittel: FARLAB (fasilitet for avansert isotopforskning og overvåking av vær, klima og biogeokjemiske sykluser)

Tildelt: kr 18,3 mill.

FARLAB, (Fasilitet for avansert isotopforskning og overvåking av vær, klima og biogeokjemiske sykluser), er et moderne nasjonalt senter for analyser av lette stabile isotoper. Vi gjør den nyeste teknologien og de beste metodene tilgjengelig for norske forskere fra ulike forskningsfelt. Isotoper er ulike former av samme grunnstoff som kan gi unik innsikt i naturlige prosesser. Isotopsammensetningen av forskjellige materialer forteller oss om historien deres (Hvor kommer regnvann fra? Hvor mye karbondioksid er tatt opp i havet? Hvor varmt var det når et fossil levde?. Nye metoder og instrumenter gjør det mulig å måle nye sammensetninger av isotoper, og gir mulighet for å foreta målinger direkte i felten. Disse fremskrittene gir helt nye muligheter som for eksempel å rekonstruere jordas temperatur langt tilbake i tid eller for å studere hvordan vannet blir transportert i atmosfæren. Evnen til å analysere isotoper i felt er ikke bare mer effektiv, men tillater forskere å tilpasse eksperimenter og prøvetaking umiddelbart for å fange opp og forstå uventede eller spennende resultater etter hvert som de kommer inn. FARLAB er en nasjonal infrastruktur som gjør disse teknikkene åpent tilgjengelig for norske forskere. FARLAB har bygget opp en kritisk masse av utstyr og kompetanse i Bergen som fungerer som en nasjonal ressurs for opplæring og analyser, både i felt og i laboratoriet. I tillegg samarbeider vi med internasjonale grupper for å videreutvikle de metoder vi bruker, så vel som for å standardisere feltanalyser mot "gullstandarden" i labanalyser.

Norway has developed internationally leading research in the field of (paleo)climate through the Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR) together with strong climate and paleoclimate groups throughout Norway. The stable isotope laboratory at UiB was a founding laboratory of the Bjerknes Centre and isotopic tools are an integral part of paleoclimatic, oceanographic, geobiological, ecological, and carbon cycling research within Norway. The recent development of new avenues and technologies in isotope geochemistry provides previously unobtainable data on past temperatures and water cycling (clumped isotopes), and unprecedented spatial and temporal coverage of water isotope monitoring through field based analyses (laser spectroscopy). These groundbreaking advances furthermore provide crucial data for validating global climate and weather prediction models. FARLAB will establish these, and other, new methodologies to meet demand from top flight research Centres in Earth Sciences Norway (e.g CoE's CAGE, CEED, CGB, BCCR). This follows up on the RCN's recent Earth Science Evaluation Report highlighting the need to support the continued development and innovation capacity of top research groups. The new clumped isotope, laser spectroscopy, small sample C and N isotope, and O and H pyrolysis capabilities will have broad user groups and applications and will bring Norway to the forefront of isotope geochemistry. In addition, FARLAB will take an internationally leading role in improving and expanding the applicability of these emerging techniques through method development for minimizing sample requirements (clumped isotopes) and improving the calibration of off-the-shelf spectrometers (laser spectroscopy). FARLAB will build a critical mass of isotope equipment and expertise within Bergen and act as a national resource for training, standardization, and both field and laboratory based analyses.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder