Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NOR-OPENSCREEN - the Norwegian EU-OPENSCREEN node

Alternativ tittel: NOR-OPENSCREEN - Norsk node i EU-OPENSCREEN

Tildelt: kr 33,3 mill.

NOR-OPENSCREEN er en distribuert, nasjonal infrastruktur av screeningplattformer som skal gjøres tilgjengelig for forskere fra både akademia og industri. Kjemisk biologi er et raskt voksende tverrfaglig felt som omfatter både kjemi, farmasi, nanoteknologi, biologi og molekylærmedisin og omfatter bruk av små molekylære substanser for å aktivere eller avbryte biologiske funksjoner. Substansene er svært verdifulle for å kunne utforske funksjonen til genprodukter på molekylært og cellulært nivå, i tillegg til i hele organismer. Små molekylære substanser er også verdifulle i behandling av sykdom da de fleste medikamenter vi bruker i dag, tilhører denne klassen. Teknologien kan også brukes til å identifisere nye produkter innen en rekke områder relevant for helse og velferd, som næringsmiddelindustri, plantevern, veterinærmedisin og kosmetikk. For å kunne identifisere substanser som retter seg mot et bestemt målmolekyl eller som hemmer en bestemt biologisk prosess, brukes kjemisk biologi der store biblioteker av substanser skannes i søk som går med stor gjennomstrømningshastighet, såkalt high-throughput screening. NOR-OPENSCREEN er den norske noden i ESFRI-prosjektet EU-OPENSCREEN. Dette nettverket av screening plattformer har 33 partnere fra 10 europeiske land, og ønsker å gjøre avansert teknologi og ekspertise innen kjemisk biologi tilgjengelig for forskere både innen akademia og industri. Norsk deltagelse i EU-OPENSCREEN gir tilgang til et bredt spekter av teknologier.

Chemical Biology is the systematic application of chemicals as probes for the elucidation of the molecular mechanisms of biological processes, and chemical tools have unique properties that make them especially suitable for complementing the methods of molecular biology (e.g. mutagenesis, RNA interference and transgenic models). NOR-OPENSCREEN represents the CB and marine bioprospecting expertise in Norway and is aiming to establish a distributed national network, providing local access to state-of-the-art compound libraries, high-throughput screening facilities and expertise within natural products drug discovery. The CB technology is under establishment in Norway and there is a strong need to build a national research infrastructure. This will create new opportunities both for basic science as well as for innovation and commercialization. Furthermore, NOR-OPENSCREEN constitutes the Norwegian partner in the ESFRI project EU-OPENSCREEN (European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology) (prep. phase 2010-13, transition 2014-15) and will become the Norwegian node of the EU-OPENSCREEN infrastructure. EU-OPENSCREEN is building a distributed pan-European infrastructure of screening platforms open to researchers from both academia and industry. In addition to the distributed network of technologically advanced screening centers, the EU-OPENSCREEN infrastructure will provide a central compound collection and a publicly accessible central database. Furthermore, EU-OPENSCREEN will organize joint training and education programs and operate with common standards and a harmonized legal framework. NOR-OPENSCREEN as EU-OPENSCREEN partner will give Norwegian researchers the opportunity to access a much wider range of cutting-edge technologies. NOR-OPENSCREEN will, however, also contribute as a specialized screening node offering a.o. unique expertise within defined areas.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder