Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Center for Neutron Research - NcNeutron

Alternativ tittel: Norsk Senter for Nøytron-basert Forskning - NcNeutron

Tildelt: kr 31,1 mill.

NcNeutron vil være et senter for nøytron-basert forskning og teknologi i Norge. Nasjonalt vil dette være viktig for bruk av nøytron-baserte metoder og for framtid bruk av European Spallation Source (ESS) som er under oppbygning i Lund, Sverige. JEEP II reaktoren ved IFE på Kjeller ble besluttet stengt permanent i april 2019, og for gjennomføring av NcNeutron og for norsk tilgang til nøytron-baserte metoder ble det da nødvendig å forsøke å få til en avtale med et annet europeisk nøytronanlegg. Det ble i slutten av 2019 besluttet å jobbe med avtale med Paul Scherrer instituttet (PSI) i Sveits for norsk tilgang til nøytronanlegget SINQ. Dette initiativet er godkjent av Forskningsrådet. I løpet av 2020 er det blitt enighet om avtale mellom PSI og IFE som vil gi norske nøytronbrukere årlig tilgang til ca 50 dager stråletid ved instrumenteringen ved SINQ i 6 år. Avtalen forventes å undertegnes tidlig 2021, og med oppstart våren 2021 og første norsk stråletid ved PSI høsten 2021.

The Norwegian Center for Neutron Research, NcNeutron, was planned to be a neutron science and technology exchange center associated with the JEEP II research reactor at IFE, but with the permanent shutdown of JEEP II in Spring 2018, the NcNeutron investments and activities will via an agreement with PSI in Switzerland be transferred to NcNeutron@PSI. Its vision is to become an internationally renowned center for neutron-based research applied to materials science and technology. NcNeutron will serve as a knowledge-base for Norwegian researchers using neutrons, and it will include access to the state-of-the-art instrumentation at PSI. The construction of the European Spallation Source (ESS) has started in Lund, Sweden, and the NcNeutron infrastructure will: (i) support Norway's participation in the ESS by education in the use of neutrons and by providing a network node for scientific interaction and collaboration; and (ii) play a key role as a regional neutron scattering and imaging center also when the ESS is in operation. NcNeutron will be strongly complementary to the recently established national research infrastructures RECX and NORTEM, and thus give Norwegian researchers in materials science and nanotechnology a significant advantage. The NcNeutron@PSI includes: - Contribute to upgrade 2 of the instruments at SINQ, PSI: an neutron imaging instrument and a residual stress instrument - Transfer several components that was purchased at IFE before the JEEP II shutdown to PSI - A post doc staying at PSI and funded by IFE The investments at PSI will give access to 35% of one instrument, that can be used on the full instrument suit at SINQ, in practice approximately 50 days of beamtime over a period of 6 years. The national partners are IFE, UiO, UiS, SINTEF and with a strong support from NTNU. Relevant Norwegian industry and main European neutron facilities, ESS, ILL and PSI, express strong support to the research infrastructure.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

LTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiEnergiGrunnforskningBioteknologiPortefølje HelseNanoteknologi/avanserte materialerPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Industri og tjenestenæringerMiljø og naturmangfoldBioteknologiMedisinsk bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Helse, forebygging og behandlingPortefølje Energi, transport og lavutslippEnergiMiljøvennlig energi, annetLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerBransjer og næringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerVareproduserende industriNanoteknologi/avanserte materialerNanoteknologiHelseBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 ForskningsinfrastrukturLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidHelseBasal biomedisinsk forskningAnvendt forskningForskningsinfrastrukturPolitikk- og forvaltningsområderMiljøteknologiNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeInternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningBransjer og næringerHelsenæringenPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetMiljø og naturmangfoldMiljøteknologiMiljøteknologiAnnen miljøteknologi