Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

JPI HDHL: The Food Biomarkers Alliance

Tildelt: kr 4,0 mill.

Det er viktig at man vet hva mennesker spiser for å kunne gi råd og gjennomføre tiltak som kan bedre kostholdet og folkehelsen. Mat frekvens spørreskjemaer, mat dagbøker, og 24 timer memoreingsmetoder er de mest brukte metodene for å kartlegge kostholdet i studier om ernæring og helse. Fordi biomarkører for matinntak gir en mer objektiv vurdering av inntak i forhold til selvrapporterte data, kan disse biomarkørene gi verdifulle utfyllende data. Imidlertid er svært få av disse biomarkørene skikkelig validert. Et treårig internasjonalt forskningsprogram, Food Biomarkører Alliance (FoodBall) hadde som mål å utvikle strategier for måling av biomarkører for matinntaket, i tillegg til å identifisere og validere biomarkører for en rekke vanlige matvarer i Europa. Det er gjort omfattende gjennomgang av tidligere publiserte artikler om temaet, gjennomføring av kortvarige intervensjonsstudier, samt analyser av eksisterende intervensjonsstudier (hvor aktiv endring i kosten følges over tid) og observasjonsstudier (følger passivt med hva som skjer i en gruppe). Dessuten har man samlet inn og analysert store antall prøver for å måle næringsstoffer og stoffskiftekomponenter (metabolomics) for å beskrive nye biomarkører i blodet. Videre studerte vi nye måter å samle in prøver for å gjøre analyser av biomarkører, med særlig fokus på at hver enkelt person kan ta sine egne fingerprikk prøver. I tillegg har FoodBall konsortiet utviklet en ny plattform for deling av kunnskap og ressurser med det vitenskapelige miljøet; dvs. åpent tilgjengelige databaser for alle stoffer i mat stoffskifte-produkter, en offentlig nettportal med viktige ressurser for klassifisering av mat (metabolomet), biomarkører for matinntak, og et kjemisk bibliotek over alle stoffer som finnes i matvarer. Dessuten har FoodBall gitt innspill til om verdien av biomarkører for vurdering av helse-påstander om mat. Det vil si at FoodBall konsortium har bidratt: 1) til validering av eksisterende metoder for å vurdere kostholdet; 2) med kunnskap om nye biomarkører for inntak av næringsstoffer og matvarer; 3) til å forbedre kvaliteten av kostholdsstudier hos mennesker. Prosjektet er organisert i 6 arbeidspakker (WP) på følgende måte: WP1. Definere strategier for oppdagelsen av nye biomarkører for mat- og næringsstoffinntak WP2. Validere alternative innsamlings teknikker for næringsstoff biomarkør WP3. Klassifisere og validere biomarkører for matinntak WP4. Dele kunnskap og ressurser om biomarkører for matinntaket WP5. Knytte kunnskap om biomarkører for matinntak til hvordan man kan bedre folkehelsen WP6. Politikk; gi innspill til nasjonale myndigheter om verdien av biomarkører for matinntak for evaluering av påstander om forholdet mellom ernæring og helse. WP2 koordineres av den norske representanten professor emeritus Christian A. Drevon. Det primære målet var å oppnå en helhetlig og representativ presentasjon av validerte og potensielt nye biomarkører for inntak av næringsstoffer og matvarer samlet inn på en mer lettvint mate enn man gjør i dag. Venøs blodprøvetaking er i dag den mest brukte måten å samle biologiske prøver fra mennesker. Dette er en tidkrevende og dyr prosess som krever godt utdannet personell. Ny teknologisk utvikling gjør det mulig å utføre analyser av biomarkører for matinntak med meget høy følsomhet, hvilket betyr at det kreves svært lite blodvolum eller vevsprøver. Ved å kombinere nye og sensitive teknikker med ikke-profesjonelle biologisk prøvetaking (f. eks. blodprøvetaking ved finger-prikking på filterpapir) er det mulig å samle inn blodprøver uten bruk av dyrt helsepersonell. Det er gjort en omfattende litteraturgjennomgang med hensyn til biomarkører for ulike næringsstoffer samlet fra ulike kroppsvæsker (blod, hvite blodlegemer, plasma, serum, urin, avføring, spytt, svette, hår, negler, hud, fettvev, og skjelettmuskel). Dessuten er det særlig fokusert på bruk av alternative prøvetakings teknikker som tørket blod flekker (DBS). I stor grad er det av forskere innen denne WP2 gjennomført valideringsstudier for bruk av DBS for analysene av biomarkører for fettstoffer i tillegg til natrium (Na), magnesium (Mg), kalium (K), kalsium (Ca), jern (Fe), kobber (Cu), sink (Zn), selen (Se), og jod (I).

Many nutrients can be measured accurately after proper non-professional collection of small amounts of blood, drying, and mailing the sample to a professional laboratory. Most small molecules, and many proteins, can be measured after proper standardization and preparation. Especially fatty acids, some vitamins and metals can be measured in large populations. Many hormonal proteins and glycated hemoglobin (HbA1c) may also be measured. We measured successfully several metals, amino acids, fat-soluble vitamins and carotenoids on alternative matrices. Our lipidomics data show that the HPLC-ELSD can be applied for analyses of very small biological samples. By a sophisticated chromatographic method, UHPLC-TOF-MS we performed untargeted and targeted lipidomics analyses of murine livers, and observed clear differences in hepatic ceramides between sexes. We can measure hundreds of lipid species on DBS with good stability but we have some more work to do on stability of some complex lipids.

FOODBALL will carry out systematic exploration and validation of biomarkers to get good coverage of the food intake in different population groups within Europe. FOODBALL will cover many relevant foods in Europe, and apply metabolomics to discover biomarkers. The use or combination of other media than blood (matrices) and easier sampling techniques will be explored. The current dietary biomarker classification will be revised with classes defined primarily by marker kinetics. A validation scoring system will be developed to enhance and harmonise validation methods, and applied to the new metabolites. The biological effects of intake will be explored combining metabolomics and other -omics technologies, and case studies will exhibit the added value of exploring biological effects using intake markers. Smart data integration as developed in ENPADASI will be used. The initial untargeted and subsequent targeted analyses will be facilitated by infrastructures like biobanks of well characterised populations and studies. The FOODBALL consortium has wide access to samples and data from large cohorts, multi-centre dietary interventions, and short-term interventions with specific foods or food groups. It has also access to state-of-the-art analytical platforms allowing measurement of thousands of biomarkers. The ENPADASI data infrastructure will be used for data sharing, analysis and as a tool for biomarker discovery. There will be a close link with databases covering food consumption and the expertise on dietary assessment from DEDIPAC, as well as food composition from EuroFIR. Finally, FOODBALL will provide a unique platform for sharing knowledge and resources within and beyond the project with the scientific community, in particular: 1) appropriate databases on food metabolites; 2) software tools for annotation of food metabolites; and 3) chemical libraries. Consolidation of these recourses and knowledge may be accomplished via ENPADASI.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram