Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Sigma2 e-infrastructure services

Tildelt: kr 163,5 mill.

Prosjektets mål er følgende: - Anskaffe, drifte og videreutvikle en nasjonal e-infrastruktur for vitenskapelige beregninger og lagring . - Markedsføre e-infrastrukturen til nye brukermiljøer. - Lede og koordinere deltakelse i internasjonalt samarbeid innenfor området e-infrastruktur. - Tilby en attraktiv og bærekraftig e-infrastruktur som har følgende egenskaper: - Høy pålitelighet og tilgjengelighet - Kosteffektiv - Forutsigbar tilgang til vitenskapelige data i henhold til avtalte retningslinjer - God integrasjon mellom tjenestene for beregninger og lagring,og mellom nasjonale og internasjonale e-infrastrukturer - Fremskaffe tjenester for analyse av store datamengder (Big Data). Fokus for arbeidet i prosjektet skal være å levere og videreutvikle brukervennlige og effektive tjenester. Dette krever en inngående kjennskap om brukernes behov, noe som skal oppnås gjennom et proaktivt samarbeid med brukergrupperingene på de ulike fagområdene og de norske forskningsinfrastrukturene (RI).

Tilgang til høyytelse beregningstjenester og tjenester for lagring av vitenskaplige data blir stadig viktigere innenfor ulike forskningsområder og må betraktes som kritisk infrastruktur for mange av disse. Det er derfor av stor betydning å forvalte og videreutvikle en bærekraftig nasjonal einfrastruktur for disse tjenestene. UNINETT Sigma2 er gitt det strategiske og operative ansvaret for denne nasjonale e-infrastrukturen og skal gjennom dette prosjektet sikre at dette skjer på en best mulig måte med følgende målsetting: • Anskaffe, drifte og videreutvikle en nasjonal e-infrastruktur for vitenskapelige beregninger • (Notur) og lagring (NorStore). • Markedsføre e-infrastrukturen til nye brukermiljøer. • Lede og koordinere deltakelse i internasjonalt samarbeid innenfor området e-infrastruktur. • Tilby en attraktiv og bærekraftig e-infrastruktur som har følgende egenskaper: o Høy pålitelighet og tilgjengelighet o Kosteffektiv o Forutsigbar tilgang til vitenskapelige data i henhold til avtalte retningslinjer o God integrasjon mellom tjenestene for beregninger og lagring, og mellom nasjonale og internasjonale e-infrastrukturer (PRACE, EUDAT) • Fremskaffe tjenester for analyse av store datamengder (Big Data).

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder