Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Sharing best practices on how to operate in the climate science-policy nexus

Alternativ tittel: Operating in the climate science-policy nexus

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

246688

Prosjektperiode:

2015 - 2015

Geografi:

Hvordan designe, sammenstille og kommunisere kunnskap for klimapolitikk er et brennende spørsmål vi vil ta opp på et semi-vitenskapelig seminar i Oslo i april 2015. Temaet er for tiden meget sentralt i samfunnsdebatten: FNs klimapanel har nylig lansert siste del av sin femte hovedrapport, og det internasjonale samfunnet forbereder seg til forhandlinger om en internasjonal klimaavtale i Paris mot slutten av året. Samtidig utvikler stadig flere kommuner og næringslivet sine egne strategier. Spredt utover Europa finnes det et tjuetalls spin-off organisasjoner fra klimaforskningsinstitutter som har som mål å bygge bro mellom klimaforsking og beslutningstakere. CICERO ønsker å invitere opptil 20 representanter, fra hele Europa, til et en-dags semi-vitenskapelig seminar for å presentere, diskutere og sammenligne forskningsresultater og erfaringer. Vi tar sikte på å tilrettelegge for et langsiktig samarbeid mellom forskerne, styrke våre respektive kommunikasjonsferdigheter og få innspill og grunnlag for videre forskning og publikasjoner. Seminaret fant sted tirsdag 28. april 2015 på CIENS konferansesenter i Forskningsparken i Oslo. Resultatene av seminaret ble publisert i en populærvitenskapelig rapport og spres blant forskningsinstitutter, tankesmier, miljøorganisasjoner, relevante bedrifter og ECCO, et europeisk nettverk av klimakommunikatører.

How to design, synthesize and communicate knowledge for climate action is a burning question which we will address at a seminar in Oslo. It is currently at the centre of the attention, with the IPCC's 5th assessment report just out and the international community preparing for the Paris climate agreement in 2015. In parallel, more and more local authorities and private enterprises are developing their own strategies. Across Europe, there are about two dozen of spin-off organisations of climate research institutes which have as their mission to bridge the gap between climate science and decision makers. CICERO would like to invite up to 20 leading scientists, from across Europe, to a one-day semi-scientific seminar to present, discuss and compare research results and experiences. We aim at enhancing our communication skills and getting input and data for further research and publications. We will use this opportunity to share and discuss at international scale the results of a research project by the University of Oslo and CICERO, supported by the Norwegian Research Council, entitled Dissemination of Scientific Knowledge as a Policy Instrument in Climate Policy. The seminar will take place on Tuesday 28 April 2015 at the CIENS conference centre at Oslo Science Park. A full day of discussions is envisaged, with up to 12 talks of max. 15 minutes, with a lot of room for discussion, questions and answers. The discussions will be led by Professor Steven Yearley of the University of Edinburg, who has a long track record in both research and practice in this field. We will elaborate a questionnaire to be filled out by all participants in advance, as input for the day's discussions, the report and further research. The findings of the seminar will be published in a popularising report and widely disseminated among research institutes, think tanks, environmental NGOs, relevant businesses and the Europe-wide ECCO-network of climate communication officers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid