Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Future Earth Science Committee

Alternativ tittel: Future Earth Science Committee

Tildelt: kr 0,42 mill.

Denne søknaden søker støtte for Karen O´Brien´s deltagelse i Future Earth. Fra 2011-2013 var hun medlem av Transiton Team som etablerte Future Earth og siden 2013 har hun vært medlem av den vitenskaplige styringsgruppen til Future Earth.

The PI seeks funding to cover the following activities: 2014 - Representing Future Earth at the International Social Science workshop on Transformation to sustainability, in Potsdam, Germany, in November, 1 week. - Science Committee Meeting (December 2014) ? Buenos Aires, 2 weeks. 2015 - Monthly SC meetings -- 12 meetings + preparation, 2 weeks - Science Committee Meeting, June 1-5, in Vienna, 1,5 week - Science Committee Meeting, November 16-21, tbc, 1,5 week - Communication, coordination and meetings with the Regional Hub in Sweden and Nordic mobilization, 2 weeks - Ongoing Future Earth tasks: o Preparation, 3 weeks o Dissemination, 2 weeks (Including talk at dialogue meeting RCN February 10) o Proposal and document review, 2 weeks

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid