Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Internasjonal Autisme Konferanse i Tromsø: Juni 2015

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektbeskrivelse Igjennom Roald Øiens stilling som Associate research scientist ved Yale Child Study Center, og vårt prosjekt "Autism Spectrum Disorders (ASD) - Eye-tracking and EEG as a supplement to standard assessment and implications for treatment" har vi muligheten til å hente noen av verdens fremste eksperter på Autisme, og da med ulik ekspertise for å avholde en konferanse i Tromsø mellom 15 ? 17 juni 2015. Konferansen vil bestå av bade forelesninger og workshops. Bakgrunnen for å arrangere konferansen er med sikte på å skape et tettere fagmiljø rundt autisme både regionalt og nasjonalt. Konferansen tar også sikte på å inkludere nasjonale samarbeidspartnere fra prosjektet, da Autismeenheten ved Oslo Universitetssykehus, samt Folkehelseinstituttet. Vi har allerede fått bekreftede tilbakemeldinger fra aktuelle foredragsholdere ved Yale Child Study Center, og Folkehelseinstituttet om å delta på konferansen om man mottar støtte til gjennomføring. Dr. Fred R. Volkmar. MD. ? Dr. Volkmar er direktør ved Yale Child Study Center som er Autism Center of Excellence, og et av verdens fremste senter for autismeforskning, utredning og intervensjon. Vi ser for oss 8 foredragsholdere fra Yale Child Study Center, og 2 øvrige nasjonale. Konferansen i seg selv vil nok kunne være inspirasjon for å knytte fagmiljøene i Norge, og da Nord-Norge spesielt enda tettere sammen. Vi håper også at konferansen kan være en døråpner for større samarbeid mellom UiT og Helseforetakene hva gjelder autisme.Igjennom å lære hvordan de arbeider ved Yale Child Study Center, håper vi at det faglige miljøet kan oppdateres på innovative utredning- og intervensjonsmetoder, og dermed kunne tilby et faglig bedre tilbud til pasienter. Vi ser frem til å få søknaden vurdert, og håper at NFR ser verdien og den unike muligheten til å samle nasjonale, regionale og internasjonalt anerkjente fagpersoner til konferanse i Tromsø.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet