Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nordisk konferanse om språk- og studentstøtte i høyere utdannig

Tildelt: kr 74 999

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) søker med dette om arrangementsstøtte, totalt kr 75 000 fra FRINNUT, Norges forskningsråd. I perioden 18.11.2015 - 20.11.2015 vil HiOA være vertskap for og arrangør av Nordisk konferanse om språk- og studentstøtte i høyere utdanning. Konferansen samler Norsk nettverk for språk- og studentstøtte i høyere utdanning og Nätverket för universitetens och högskolernas språk- och studieverkstäder. I tillegg vil høgskolen invitere fagansvarlige for tilsvarende tilbud i de andre Nordiske landene, samt Norsk nettverk for universitet- og høgskolepedagogikk. Vi regner med et deltakerantall rundt 80. Det overordnete tema er utdanningskvalitet og tre kvalitetskomponenter vil bli vektlagt: 1.Samspillet mellom studieprogram og tverrfakultær språk- og studentstøtte 2.Skriveopplæring i høyere utdanning 3.Språkstøtte knyttet til andrespråk og fremmedspråk i akademia Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger, ved Elisabeth Egeli, Stockholms Universitet ved Rodi Fagerström og Høgskolen i Oslo og Akershus ved Marit Greek og Kari Mari Jonsmoen. Hensikten med konferansen er å bidra til utdanningskvalitet gjennom forskningsbasert språk- og studentstøtte. Dette gjøres ved å bringe forskere og praktikere med ulik teoretisk, faglig og erfaringsmessig bakgrunn sammen for å utveksle ideer, kunnskaper, praktiske erfaringer og resultater fra forskning og utviklingsarbeid, og ikke minst ved å utsette institusjonenes pedagogiske støttetilbud for kritisk analyse og diskusjon.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder