Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

HERA III - Forskningsrådets bidrag til Joint Research Programme

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

247273

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2015 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam